Městská část ocenila učitelky a učitele svých mateřských a základních škol. Cenu bratří Čapků za zvláštní pedagogický přínos získaly Alexandra Žáková z MŠ Benešovská a Bohumila Boháčová ze ZŠ U Vršovického nádraží. Při slavnostním večeru ke Dni učitelů se poděkování za obětavou práci dostalo také ředitelům škol a jejich prostřednictvím i všem pedagogům, kteří skvěle zvládají jednu náročnou zkoušku osudu za druhou.

Na Cenu bratří Čapků mohla svého kandidáta navrhnout každá ze 13 základních a 20 mateřských škol, které městská část zřizuje. V prvním případě nominoval pedagogický sbor, ve druhém samotní žáci prostřednictvím školního parlamentu. Vítěze určila podle pře‑ dem daných kritérií komise složená z volených zástupců městské části, předchozích vítězů a zaměstnanců radničního Odboru školství. Kromě zmíněných vítězek uspěli ještě v kategorii mateřských škol druhý Daniel Zadina (MŠ Vladivostocká) a třetí Eva Natanailidu (MŠ Tolstého). Mezi kandidáty ze základních škol vystoupil na pomyslný stříbrný stupínek Václav Vosátka (ZŠ V Rybníčkách), třetí místo obsadil Pavel Mácha (ZŠ Jakutská).

„Vybrat vítěze bylo letos velmi těžké, protože cenu by si zasloužily desítky našich učitelů. Mají za sebou extrémně těžké období a před sebou podle všeho dobu ještě složitější. Už pandemie covidu-19 je donutila jet každý den na 120 procent a operativně reagovat na stále se měnící situaci. Válečná katastrofa a s ní spojený příchod ukrajinských dětí teď testuje jejich profesní schopnosti a ochotu brát své povolání jako poslání doslova na dřeň,“ říká místostarosta pro školství David Kašpar.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.