Na začátku dubna se uskutečnila pravidelná akce „Společně ukliďme Prahu 10“. Ta si každoročně klade za cíl ulevit alespoň trochu našemu životnímu prostředí od poházených odpadků. Letos jsme zaznamenali úklidy celkem v 16 lokalitách naší městské části, pro potřeby úklidu se použilo šest velkokapacitních kontejnerů. Velice děkujeme organizátorům jednotlivých dobrovolnických úklidů a samozřejmě všem zúčastněným, kterým není lhostejný stav jejich okolí a zapojili se do odstraňování nepořádku. Poděkování patří i dalším občanům Prahy 10, kteří pořádali menší sousedské a školní úklidy nebo se vydali sbírat odpadky po vlastní ose.

SPOLEČNĚ UKLIĎME PRAHU 10 V ROCE 2022

Účast: cca 260 osob
Svezeno: cca 6,5 tun odpadu
(naloženo šest kontejnerů – pět od AVE, jeden zajistily Lesy ČR)
Uklízené lokality:
– Malešický les
– Pod Altánem – „drážní promenáda a okolí“
– Trojmezí, podél Botiče od ulice Nad Meandry
– Trojmezí, kolem ulice U Záběhlického zámku
– Slatiny, okolí ulic Na Botiči a Nad Elektrárnou
– okolí Botiče ve Vršovicích
– část lesa při Rabakovské ulici
– okolí KD Vzlet a Heroldových sadů
– okolí ulice Na Padesátém a Tehovská
– Skalka, kolem zastávek MHD
– Bohdalecký les
– Sedmidomky a parčík při ulici Nad Vršovskou horou
– společný úklid MŽP a MČ Praha 10 v lesíku při ulici Pod Bohdalcem
– pásy v Ruské ulici pod areálem nemocnice

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.