Již třetí rok v řadě se radnici daří snižovat odhadovaný počet rodin s dětmi žijícími v ubytovnách. Vyplývá to ze „Zprávy o bytové politice MČ Praha 10“, kterou zpracovala Platforma pro sociální bydlení. Ta zároveň oceňuje práci s rodinami, které se dostávají do systému dostupného a sociálního bydlení.

Desátá městská část se oblasti bytové politiky koncepčně a systematicky věnuje od roku 2019, kdy se zapojila do projektu „Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví“. Po třech letech fungování dostupného a sociálního bydlení v Praze 10 se ukazuje, že pomáhat těm nejzranitelnějším má smysl. „Z lidí, kteří přišli do městského bytu z ulice, ubytoven či azylových domů, si dokázalo bydlení udržet 83%, celkově jsou domácnosti v dostupném a sociálním bydlení úspěšné z 94,5 %,“ shrnuje Matěj Hon, externí konzultant Platformy pro sociální bydlení, který mapuje a každoročně popisuje vývoj bytové situace na území naší městské části. Desítce se daří také snižovat počet lidí na svých ubytovnách, kterým efektivně pomáhá získat kvalitnější bydlení. Zatímco v roce 2019 na ubytovnách žilo 80, počátkem letošního roku už to bylo jen 21 rodin.

Prioritou je pro radnici také obnova bytového fondu. Ročně se totiž uvolní přes 100 bytů, které je třeba opravit, k tomu přibývají neopravené jednotky z minulosti. „Díky spolupráci s magistrátem se nám podařilo získat na obnovu bytového fondu dotace v řádech desítek milionů korun. Současně nadále probíhaly práce na rekonstrukci dlouhodobě prázdných bytů, kterých jsme vloni chtěli opravit 151, nakonec to ale bylo dokonce 173 jednotek,“ vypočítává místostarosta pro bytovou politiku Petr Beneš s tím, že tempo oprav roste už třetí rok po sobě.

V roce 2021 radnice uzavřela nájemní smlouvy k 83 bytům v kategorii dostupné a sociální bydlení a 20 bytům v zájmu obce, většinu z nich přidělila učitelům, policistům a zdravotníkům. Zároveň také Rada městské části schválila 309 žádostí o prodloužení smlouvy na dobu určitou, o něž si nájemníci žádají po dvou letech. „Občas se setkáváme s kritickými hlasy vůči sociálnímu a dostupnému bydlení, statistiky ale ukazují, že obavy jsou v drtivé většině případů liché. Uvedené procento domácností, které si dokážou udržet byt, jasně ukazuje, že je efektivní poskytovat byty i lidem z ubytoven či azylových domů či lidem s nízkými příjmy,“ uvádí předsedkyně Komise bytové politiky Veronika Žolčáková.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Veronika Žolčáková
tel:+420 774 831 116
email: veronika.zolcakova@vlasta10.cz