Daří se nám vracet do běžného života lidi z ubytoven? Od května 2019 dosud se nám v rámci dostupného a sociálního bydlení podařilo úspěšně zabydlet 94,5% domácností. I když jde o lidi z ubytoven a azylových domů, lidi s nízkými příjmy, drtivá většina si bydlení udrží. Příběhů s dobrým koncem by bylo nespočet.

V roce 2021 byla v Praze 10 uzavřena nájemní smlouva k 83 bytům v kategorii dostupné a sociální bydlení a k 20 bytům v zájmu obce (učitelé, policisté, zdravotníci). V bytech spravovaných Prahou 10 žije až 40% seniorů nebo lidí s těžkými zdravotními problémy. Ročně se v průměru uvolní přes 100 bytů, mnozí nájemníci odcházejí do domovů pro seniory či zdravotnických zařízení. Za rok 2021 se nám uvolnilo dokonce 156 bytů. Vrácené byty je třeba opravit a následně co nejdříve pronajmout. Loni se to podařilo u 173 bytů.

K pozitivnímu obratu došlo také u dlužníků. Více se zapojují i poskytovatelé sociálních služeb. Třetím rokem se Praze 10 daří snižovat počet rodin s dětmi žijících na ubytovnách. Chcete vědět víc? Napište mi na veronika.zolcakova@praha10.cz.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Veronika Žolčáková
tel:+420 774 831 116
email: veronika.zolcakova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.