Po vynucené přestávce se na Desítce opět rozběhlo vítání občánků. Slavnostní akt se v obřadní síni Vršovického zámečku poprvé uskutečnil na konci března a od té doby se již několikrát zopakoval.

Příjemnou tradici narušila pandemie koronaviru, která nepřála mezigeneračnímu setkávání více osob na jednom místě. V poslední době se však epidemiologická situace výrazně zlepšila, a radnice proto slavnostní akt po rok a půl trvající přestávce obnovila. „V průběhu pandemie se nám nashromáždilo přibližně 700 žádostí o tuto milou rodinnou událost a my děti postupně opět vítáme. Většinou se účastní celé rodiny, tatínkové si berou dovolenou a přijíždějí i babičky a dědečkové. Ceremoniál má samozřejmě trochu jiné kouzlo, než jsme zvyklí u několikaměsíčních děťátek, ale obrázek spokojených rodičů je stejný,“ popisuje svoje dojmy starostka Renata Chmelová.

Rodiče už narozených, ale prozatím „nepozvaných“ dětí najdou podrobnosti na webových stránkách www.praha10.cz v sekci „Potřebuji řešit / Obřady, slavnostní akty“. Při vítání se rodiče zároveň mohou přihlásit do projektu „Stromy za narozené děti“, který funguje od roku 2007. Za nové občánky už městská část vysadila takřka 4 600 nových stromů.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.