Přestože je ve vedení obce nová – a hned na pozici starostky –, sbírá úspěchy, respekt i úctu. Pod vedením Renaty Chmelové se image Prahy 10 výrazně zlepšila, občané oceňují její píli, empatii, obrovskou pracovitost. A také profesionalitu. Především díky ní zvládá hned dvě velké vnější krize tohoto volebního období: koronavirovou pandemii a uprchlickou vlnu v důsledku ruské agrese na Ukrajině.

Proto jsme naši kolegyni a starostku Desítky přihlásili do výroční ankety Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR) o nejlepšího starostu či nejlepší starostku. Vyhlášení proběhlo 16. června na pražském Žofíně a Renata nás důstojně reprezentovala.

Proč je pro nás Renata vítězkou?

Renata Chmelová si získala srdce občanů ještě před tím, než usedla na radnici. Vždyť v komunálních volbách v roce 2018 měla vůbec nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátek a kandidátů!

Také proto cítí velmi silnou odpovědnost za současnost i budoucnost šestého nejlidnatějšího města ČR. Jak sama říká: „Baví mě, že můžu pomáhat občanům. Byť je to fráze, na práci starostky mi opravdu přijde nejzajímavější, že můžu nejen naslouchat lidem, jejich stížnostem, podnětům a nápadům, a následně jejich zajímavé myšlenky uvádět do praxe. Baví mě, že můžu aktivně rozvíjet participaci, motivovat sousedy, aby se podíleli na rozvoji místa, kde žijí. Baví mě, že můžu otevírat radnici všem. Baví mě, že se můžu sama podílet na tom, aby se místo, kde sama žiju, koncepčně rozvíjelo.“

Ano, pod jejím vedením jsme výrazně posílili komunikaci s veřejností. Důkazy místo slibů?

Po odmlce jsme obnovili vydávání radničního měsíčníku; zpracováváme ho autorsky a koncipujeme ho tak, aby přinášel vhodný mix informací z kultury, sociální oblasti, školství, územního rozvoje a dalších důležitých oblastí.

Naše radnice je hodně aktivní na sociálních sítích, kde s občany průběžně a velmi často komunikuje i starostka.

Pod názvem Strategie Tour se skrývají osobní setkání s obyvateli, které Renata svou autoritou zaštiťuje, na jejichž programu se spolupodílí a kterých se sama velmi ráda účastní.

Samozřejmostí jsou radniční webové stránky či venkovní informační stezky pro občany. Ale také třeba pravidelně anoncované otevřené hodiny radních.

Renata Chmelová jako starostka pravidelně publikuje ve sloupku „Starostové píší noviny“ v Lidových novinách, její názory jsou tedy známé. A můžete jasně vidět, že je v nich konzistentní.

Vhodně kombinuje práci starostky se souběžným mandátem senátorky, přičemž v horní komoře pracuje mimo jiné ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na radnici má v gesci vedle vnějších vztahů a strategického plánování také plán územní, obě funkce se tedy krásně doplňují.

V Senátu letos zabojuje o obhajobu mandátu, zatímco ve vedení městské části by v příštích čtyřech letech ráda pokračovala „jen“ v pozici radní. „Radnice je po celé toto volební období bez skandálů politických garnitur let minulých, a já cítím, že městské části, v níž žiju, mám stále hodně co dát. Možná to bude znít trochu pateticky, ale na radnici jsem zažila jedny z nejsilnějších momentů svého života. V těžkých dobách, kdy po covidové tragédii přišla tragédie válečná, si však stále hýčkám jednu jistotu: Věřím svým kolegům a věřím v sílu naší Desítky! Kandidátem na starostu bude kolega David Kašpar, já mu budu, jak se říká, krýt záda,“ říká sama Renata, pro nás nejlepší česká starostka.

PS: Anketu Starosta roku v kategorii městských částí pan starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

Cenu veřejnosti získal starosta Panenských Břežan.

Gratulujeme!

 

Související témata – otevřená a transparentní Praha 10:

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.