Koalice VLASTA (nestraníci), hnutí Starostové a nezávislí a strana KDU-ČSL podepsali Koaliční smlouvu pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 10.

„My, účastníci této koaliční smlouvy, nabízíme občanům Prahy 10 ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 10 v září 2022 odpovědnou, transparentní a k občanům vstřícnou správu Městské části Praha 10; nabízíme také bezúhonné kandidáty, kteří jsou schopni pokračovat v řešení konkrétních problémů občanů a nalézat střednědobá i dlouhodobá řešení komunálních témat.

Dohodli jsme se, že budeme usilovat o vzájemnou shodu a společný postup jak před volbami, tak po volbách a budeme dbát na naplňování priorit všech zúčastněných subjektů. Při povolebních politických jednáních budeme jednat s cílem získat většinu v Zastupitelstvu MČ Praha 10 a podílet se efektivně na správě veřejných záležitostí Prahy 10.

Tuto Koaliční smlouvu uzavíráme výhradně pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 10. Ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Praha a ve volbách senátních postupujeme svobodně a suverénně v zájmu svých voličů a podle svých preferencí. Zavazujeme se přitom vůči sobě vystupovat gentlemansky a vést férovou volební kampaň.“

Dokument Koaliční smlouva VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

Transparentní volební účet Koalice Vlasta pro komunální volby, září 2022: 2201428491 / 2010 

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.