Dočasné vedení MČ Praha 10 tvořené Piráty a ODS narychlo, tak aby se stihly těsně ideálně před volbami, zadalo opravy chodníků na Zahradním Městě. Použitý postup prostřednictvím šesti objednávek bez jasné specifikace těchto oprav  je na samé hraně interních pravidel zadávání veřejných zakázek a nedává MČ možnost využít např. smluvní pokuty nebo jí dát jistotu při uplatňování záruk.

Na Zahradním Městě, konkrétně v ulicích Kapraďová a Sasanková se chystá během léta poměrně rozsáhlá oprava chodníků vč. mlatových cest v celkové hodnotě blížící se i bez DPH 2 milionům Kč.

Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu. Ty nepodléhají režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, ale podle platných pravidel uplatňovaných v MČ Praha 10 (zde) se zadávají tzv. poptávkovým řízením prostřednictvím profilu zadavatele (zde). Současně je obvyklé, že se na stavební zakázku uzavírá smlouva o dílo, která (1) přesně specifikuje předmět zakázky včetně např. projektu nebo položkového rozpočtu, (2) definuje odpovědné osoby, termíny, závazky zhotovitele, smluvní pokuty a (3) upravuje záruční dobu a odpovědnost za vady.

Oprava chodníků v ulicích Kapraďová a Sasanková bude realizována na základě šesti objednávek (zde)  vystavených dne 11. 7. 2022 jednomu zhotoviteli, konkrétně firmě CPMA, s.r.o. K tomu byla ještě 20. 6. objednána u stejné firmy “rekonstrukce stávajícího chodníku 36 Sasanková” za 497 800 Kč (s DPH 602 338 Kč).

Připomínáme, že podle výše citované směrnice může vedoucí odboru bez poptávkového řízení zadat zakázku do 500 tisíc Kč bez DPH. U dvou z těchto objednávek chyběly do limitu stovky korun, což nevypadá jako náhoda.

Použitý postup oprav chodníků na Zahradním Městě je na samé hraně platných interních předpisů. MČ nevyužila poptávkového řízení, které umožňuje oslovit široký okruh potenciálních dodavatelů a dosáhnout úspor oproti předpokládané hodnotě (úspora na opravách bytů soutěžených poptávkovým řízení v roce 2021 činila 21,6%). Praha 10 tak může zbytečně přicházet o peníze.

Zarážející je, že popis plnění je naprosto nekonkrétní (např. nevíme kolik metrů cest bude opraveno nebo jakým způsobem) a že MČ si nesjednala možnost smluvních pokut při neplnění závazků zhotovitele (ona ani nespecifikovala tyto závazky) a možnost uplatnit záruku.

Pro zajímavost: firma CPMA má základní kapitál 20 Kč a sídlí na stejné adrese jako další tisíce firem.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.