Budova jeslí v Jakutské ulici je z 50. let, je pečlivě udržovaná, ale rekonstrukci, by si stejně jako řada školských i dalších objektů zasloužila. Dočasné vedení MČ Prahy 10 tvořené Piráty a ODS udělalo z rekonstrukce své volební eso. 

Odpovědní radní – Koumarová (ODS) v oblasti rekonstrukce a Kočí (Piráti) v oblasti zajištění provozu dětských skupin po dobu rekonstrukce – přípravu podcenili a teď jen veřejně svalují vinu na všechny kolem sebe.

V první řadě je třeba se ptát radní Koumarové, proč byla žádost o stavební povolení podána až 1. 2. 2022, když byla kompletní projektová dokumentace převzata již v srpnu 2021 a nebo proč se s objednáním nezbytných víceprací k projektové dokumentaci čekalo přes čtyři měsíce (viz časová osa)? To jsou nevysvětlitelné prodlevy, s naprosto jasnou odpovědností.

MČ Praha 10 nyní současně staví MŠ Bajkalská za cca 165 mil. Kč  a rekonstruuje Novou školu ve Strašnicích za minimálně 380 mil. Kč. To jsou velké finanční závazky, které MČ Praha 10 zvládne, ale další velká investice plně financovaná v roce 2023, kterou rekonstrukce jeslí bude, je pro finanční řízení městské části v tuto chvíli příliš velkým rizikem. Na toto jsme opakovaně dnes již bývalé kolegy v Radě MČ upozorňovali, ale ti v tom viděli jen politiku. 

Dotační zdroje lze pro rekonstrukci využít jen omezeně – úřad (snad) požádá o dotaci na energetické úspory. Ostatní dotace z Národního plánu obnovy jsou učeny pouze na navýšení kapacity a o to se v našem případě nejedná. 

Přes léto odbory úřadu připravují návrh rozpočtu na rok 2023, až se dají tabulky dohromady, bude jasné, co si MČ v roce 2023 může dovolit a na co si bohužel bude muset počkat. 

Pokud dočasné vedení MČ protlačí podpis smlouvy na rekonstrukci jeslí v Jakutské, budou dětské skupiny v náhradních prostorách ne jeden školní rok, ale déle a MČ bude muset odložit některé připravené a dotací podpořené investiční projekty. 

Časová osa

2016 – u D plus projektová a inženýrská a.s. byla objednána “PD – zpracování studie – pavilon  jesle Jakutská” (zaplacena 22. 02. 2017), která potvrdila problematický stav budovy jeslí

29. 6. 2020 – lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce  Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu Jesle Jakutská, Jakutská 1162/4, Praha 10 

22. 7. 2020 – smlouva na projektovou dokumentaci, 31. 8. 2021 zaplacena poslední faktura

8. 11. 2020 – prezentace projektanta na Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky

20. 12. 2020 – schválen rozpočet na rok 2022 s alokací 15 mil. Kč

1. 2. 2022 – žádost o Společné povolení, tj. společné územní rozhodnutí a stavební povolení

17. 3. 2022 – smlouva na PD – doplnění DpPS; termín dodání 2 měsíce; nabídka projektanta z 8. 11. 2021

17. 3. 2022 – smlouva na Studii proveditelnosti energetické optimalizace; termín dodání 2 měsíce; nabídka projektanta z 17. 2. 2022

24. 5. 2022 – uzavřena smlouva s administrátorem veřejné zakázky 

12. 7. 2022 – RMČ schválila usnesení č 0533/RMČ/2022: Návrh na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“ zadávanou v otevřeném řízení, bez uvedení předpokládané hodnoty a informaci o finančním krytí.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.