Přeji všem klidný vstup do roku 2023 také z pozice nově zvoleného radního pro životní prostředí a udržitelnost. Ve své nové roli plánuji navázat na mnohé dobré kroky učiněné v těchto oblastech již dříve, současně jsem si realisticky vědom toho, kde Desítku „tlačí bota“. A to především v každodenních záležitostech čistoty města a odpadového hospodářství. S úřadem chystáme efektivnější způsob úklidu frekventovaných prostranství a ve spolupráci s magistrátem průběžně žádáme o navyšování svozu tříděného komunálního odpadu. Těší mě, že roste zájem veřejnosti třídit bioodpad! Společně se správci komunikací připravíme plán nových uličních stromořadí. Stromy budeme nejen sázet, ale také zalévat. V rozpočtu na rok 2023 hledáme finance na opravu mobiliáře Malešického parku. Z hlediska udržitelnosti mohu slíbit další podporu ekologické osvětě. Radnice zde může být hrdá na mnohé své výsledky. Klíčová je v tomto spolupráce s místními organizacemi a zapojování veřejnosti do věcí veřejných. Udržitelný rozvoj na Praze 10 není fráze, ale veličina, se kterou pracujeme ve prospěch místní kvality života.                                                                                                                                                                           

 — Ing. Milan Maršálek
                                                                                                                                                                 člen rady, VLASTA
                                                                                                                                                                 a STAN s podporou KDU-ČSL

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2023.

 

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.