VÁŽENÍ A MILÍ SOUSEDÉ,

dvacátá léta 21. století nezačala zrovna dobře. Na jaře roku 2020 vypukla pandemie, jakou jsme v moderní historii ještě nezažili a která převrátila mnohé naše společenské a sociální zvyklosti doslova vzhůru nohama. O dva roky později, když už se zdálo, že zákeřnou nemoc máme pod kontrolou, začal na Ukrajině válečný konflikt, který do Evropy přinesl energetickou krizi.

Uplynulé dva roky vystavily Českou republiku zátěžové zkoušce v oblasti sociální stability a její udržitelnosti. Veřejné samosprávy musely operativně uplatňovat nové nástroje sociální pomoci, komunikace i řízení. Oba dva roky byly ale také naplněny obrovskou solidaritou ze strany veřejnosti – ať už to bylo šití roušek, sousedská výpomoc, dary od podnikatelů, dobročinné sbírky, nebo poskytnutí ubytování válečným uprchlíkům, vždy šlo o pomoc nezištnou a upřímnou.

Do nového roku 2023 vstupujeme v relativně ustálené situaci, nečelíme neřešitelným problémům, ceny energií jsou zastropované, nehrozí nám žádné bezprostřední nebezpečí. Přesto se potýkáme s všudypřítomnou obavou, co bude dál. Čelíme přirozené nervozitě, zda dokážeme obstát i v dalších letech, zda dokážeme udržet sociální jistoty a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. A to na všech úrovních veřejné správy.

Čtenáře našeho měsíčníku chci ujistit, že Praha 10 je připravena čelit všem sociálním výzvám, které nás v následujících letech čekají. Je pro to několik důvodů. Máme kvalitní síť vlastních organizací poskytujících sociální služby. Ať už se jedná o Léčebnu dlouhodobě nemocných, či Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, vždy jde o páteřní organizace poskytující špičkové zázemí a služby na území Prahy 10, a to zejména v oblasti péče o seniory.

Úzce spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které na území Prahy 10 poskytují pomoc potřebným. Jsou jich desítky a odvádějí skvělou práci v oblasti péče o děti, seniory a další potřebné skupiny místních lidí. Spolupráci s neziskovým sektorem považujeme za zásadní a jsme rádi, že na Desítce takový systém dlouhodobě funguje.

Osobně jsem připraven co nejvíce podporovat různé formy dobrovolnické a individuální pomoci. Budu se snažit stimulovat společenskouodpovědnost organizací, firem i jednotlivců, budu hájit zájmy skutečně potřebných v dotacích či promyšleném přidělování obecních bytů, udělám maximum pro výstavbu nového rodinného centra s cílem rozšířit dětské skupiny, přeji si další rozvoj služeb pro rodiny a seniory, mám plán rodinné politiky naší městské části a budu pomáhat lidem utíkajícím před válkou, kteří budou na Desítce hledat zázemí pro svůj život. Desítka musí zůstat sociálně stabilizovanou městskou částí.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“  únor  2023.

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.