Udržitelné město je takové, které šetrně hospodaří s energiemi. Pro toto volební období byl Zastupitelstvem MČ Praha 10 ustaven Výbor pro energetický management. Jeho založení je v souvislosti se společensko-ekonomickými výzvami. Ty pro nás představují již rok trvající ruská agrese a vysoká inflace, které vyústily v drahotu energií, zboží a služeb. I jako obec chceme snižovat náklady na energie. U našich příspěvkových organizací (zejména škol) je nutné pokračovat v moderních rekonstrukcích, zateplování a osazování solárních panelů. Důležitý je také šetrný provoz úřadu. A také pomoc občanům včasným sdílením informací o pobídkách a dotacích státu a města. Nová magistrátní organizace Pražské společenství obnovitelné energie nyní nabízí podporu Pražanům a SVJ k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Speciálně bych pak upozornil na dotační program SFŽP Nová zelená úsporám Light. Od letoška poskytuje finanční prostředky na zateplení rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům. Úspora výdajů na energie rodinných rozpočtů tak může být rychlá a není úplně administrativně náročná.                                                                                                                                                            

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2023.

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.