Městská část se od roku 2016 účastní programu místní Agenda 21, která je nástrojem pro měření kvality života. V minulém volebním období došlo v této oblasti k výraznému pokroku: byl schválen Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030 a radnice se otevřela veřejnosti. Snažení bylo stvrzeno ziskem kategorie B a titulem Šampion roku 2022. Patříme mezi tři nejlepší zapojené městské části.

V tomto volebním období chceme na úspěchy navázat. K tomu bych rád přispěl jako předseda Komise strategie Zdravého města a místní Agendy 21, která je vedení městské části nápomocná v oblastech strategického plánování, udržitelného rozvoje a participace veřejnosti. V komisi jsou zastoupeni nejen zastupitelé, ale též odborníci a zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru, nově i vzdělávání.

Mezi první kroky patřil souhlas s přijetím Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21, kterou schválili na lednovém jednání zastupitelé městské části. Jednání komise je dle pravidel místní Agendy 21 veřejné – jste srdečně zváni!

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, březen 2023.

Garantem tohoto článku je Tomáš Janík
tel: +420 724 564 913
email: tomas.janik@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.