Praha 10 je druhou nejlidnatější městskou částí v metropoli, žije zde přes 110 000 obyvatel. Na Odboru sociálním pracuje více než 40 pracovníků. Naše příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) poskytuje klientům špičkovou péči. Provozuje domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči. Zajišťuje provoz klubů pro seniory, dětských skupin nebo půjčovny kompenzačních pomůcek. Ve své správě má i domy s byty zvláštního určení.

Dále jako městská část poskytujeme dostupné a sociální bydlení rodinám s dětmi, seniorům, mladým lidem, policistům, hasičům nebo učitelům. Podporujeme integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života a finančně pomáháme jejich rodinám. V dotacích pro rok 2023 rozdělíme v oblasti sociální a zdravotní přes 12 milionů korun na celkem více než 100 smysluplných projektů. Spolupráce s neziskovým sektorem je pro nás zásadní. A také oceňujeme a podporujeme pěstouny a dobrovolníky. To není málo, ne?

Převzato z měsíčníku „Praha 10“  duben  2023.

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.