VÁŽENÍ A MILÍ SOUSEDÉ,

v tomto měsíci uplyne první půlrok od loňských komunálních voleb. Věřím, že se všechny daří přesvědčit o tom, že životní prostředí, jeho ochrana a péče o jeho složky jsou i nadále prioritou současného vedení městské části. Uvědomuji si, jak důležitá je nejen základní péče o prostředí města, ale také všechny další aktivity environmentální osvěty a podpory udržitelného rozvoje.

Základním pilířem v oblasti životního prostředí každé obce je pořádek na veřejných prostranstvích a péče o veřejnou zeleň. V součtu obojího Desítka vynakládá částku 100 milionů Kč ročně. Letos jsme již zefektivnili systém hlášení nepořádku a závad ve veřejném prostoru. Jdeme vstříc novým technologiím a celoměstsky vyvíjeným aplikacím, ale nezapomínáme ani na seniory, kteří jsou zvyklí využívat i jiné způsoby komunikace s úřadem. Na druhou polovinu letošního roku pak chystáme aktualizaci standardů kvality úklidu ulic a péče o veřejnou zeleň, které budeme striktně vyžadovat po dodavatelských společnostech. Pokračujeme v osvětové aktivitě „Desítka bez odpadu“.

V průběhu jara bude dokončena revitalizace parku Na Solidaritě ve Strašnicích. Konečná podoba byla odsouhlasena ve spolupráci s místními obyvateli a na financování se vedle městské části podílí hl. m. Praha. Komplexní opravou prochází mobiliář v Malešickém parku. Myslíme též na druhovou rozmanitost zelených prostranství a chtěli bychom založit květnatou louku v každé čtvrti. Vedle výsadeb nových stromů za narozené děti klademe důraz na péči o stávající dřeviny ve správě městské části.

Chceme Prahu 10 lokálně připravenou na klimatickou změnu. Posilujeme přítomnost vodních prvků ve veřejném prostoru. Doplněním a opravou prošla pítka a nově jsou osazena populárními letními mlžítky tři další místa napříč Desítkou: Malešický park, Kubánské náměstí a park Jiřího Koláře ve Vršovicích. Z velkých projektů se těším na studii krajinářského parku Trojmezí a Drážní promenádu, která nově získala povolení pro umístění stavby. Obě lokality jsou stěžejními prvky „zelené tepny“ Prahy 10.

Za známku úspěchu považuji, že je Desítka i nadále řazena mezi 10 nejlépe hodnocených obcí v Česku v rámci udržitelného rozvoje. Měřítkem je mezinárodní metoda tzv. „místní Agendy 21“ (MA21). Strategické plánování a zapojování obyvatel nám není cizí. Věřím, že se na některém z veřejných projednání brzy setkáme. Nyní v květnu budeme takto s veřejností probírat větší opravu dětského hřiště v Bezručových sadech na Vinohradech.

Desítce a jejímu životnímu prostředí se na radnici snažíme věnovat férově napříč čtvrtěmi. Všem přeji klidný máj a dny ve zdraví a rodinné pohodě.

Ing. Milan Maršálek,
radní pro životní prostředí a udržitelnost, MA21

                                                                                                                                                         

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2023.

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.