Na konci března se pod záštitou městské části konalo setkání organizací, které se na Praze 10 věnují životnímu prostředí. Jednalo se o pestrou paletu různých spolků a komunit. Jako účastník jsem neměl radost jen z jejich množství, ale také z vysoké míry provázanosti jednotlivých aktérů.

Tato propojená síť a vzájemná spolupráce vede k tomu, že v naší městské části pečuje o životní prostředí velké množství kompetentních lidí. Nemalou a kladnou roli v tomto dění zastává samotný úřad a jeho zaměstnanci. Díky nim se podařilo uspořádat danou akci, a jak jsem se sám několikrát přesvědčil, neváhají pomoci v oblasti životního prostředí i jinými způsoby, například zapůjčením pomůcek pro efektivnější sběr odpadu při úklidech Desítky v rámci nedávných akcí „Ukliďme svět“ a „Ukliďme Česko“.

Na posledním zastupitelstvu byly také rozděleny finanční prostředky dotačního řízení v oblasti životního prostředí. Jsem rád, že tuto svébytnou kapitolu dotací máme, protože podporuje environmentálně a prostřednictvím spolků i sociálně udržitelný rozvoj naší městské části!

Mgr. et Mgr., Bc. Tomáš Janík, Ph.D.
zastupitel, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2023.

Garantem tohoto článku je Tomáš Janík
tel: +420 724 564 913
email: tomas.janik@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.