Na posledním jednání zastupitelstva předložil Adam Šilar zprávu o své činnosti jako uvolněný (pracující na plný úvazek) zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10. Takovou zprávu má podávat jednou ročně, vždy k 31. březnu. Jeho role je konzultovat, posuzovat a podílet se na přípravách podkladových materiálů pro jednání orgánů MČ Praha 10 (zastupitelstva a jeho výborů, rady a jejích komisí a úřadu) v oblasti digitalizace a využívání komunikačních nástrojů.

Zprávu si můžete celou přečíst zde. Hlavní body za období 11. 11. 2022 – 24. 3. 2023 byly:

  • mapování stávajícího stavu elektronizace a digitalizace úřadu
  • revize smluvních vztahů MČ v oblasti IT a současného používaného softwaru
  • zjišťování příkladů dobré praxe z jiných samosprávných celků
  • možnosti rozšíření elektronických podání žádostí na úřadu městské části

V současné době pracuje Adam Šilar na dalších projektech/aktivitách: 

  • možnosti, jak omezit využívání papírových podkladů
  • úsporná opatření, kterých by bylo možné dosáhnout díky zajištění přenosu zasedání a hlasování vlastními prostředky
  • vznik nových webových stránek městské části
  • řešení aplikací pro komunikaci s občany a nahlašování závad a nepořádku ve veřejném prostoru
  • vysoutěžení nového loga a vizuální identity MČ Praha 10                                                                                                                      

 

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.