Úřad městské části Prahy 10 se na několik příštích let přestěhuje ze starého radničního komplexu ve Vršovické 68 do moderních prostor ve Vinohradské ulici 3218. Důvodem přesunu radnice do nové budovy je zcela nevyhovující technický stav současné radnice. Letní stěhování do Strašnic posvětila 13. 4. 2023 Rada městské části.  

Hlavním argumentem stěhování je postupující stavebně-technická degradace budov, které po několika dekádách omezených investic vyžadují celkovou opravu nosných konstrukcí, obvodových plášťů a oken. Právě nevyhovující stav posledních dvou zmíněných položek je důvodem, proč v současnosti celou radnici obepínají stavební zábrany. “Faktem je, že stávající budovy vyžadují neustálou údržbu a opravy, aby zde mohly alespoň v nějaké formě fungovat služby pro občany, a to je vzhledem k zamýšlené rozsáhlé rekonstrukci kontraproduktivní. Aktuálně jsme se rozhodli, že utápět další peníze nesmyslně do staré budovy je špatně, proto dojde ke stěhování do nových prostor na Vinici,” říká Martin Valovič, starosta Prahy 10.

Transparentní postup

O rekonstrukci radnice rozhodlo vedení Prahy 10 v předminulém volebním období a nové prostory hledali zástupci  městské části od května roku 2020, kdy byly poptány předběžné tržní konzultace. Naposledy pak v létě roku 2022 městská část oslovila deset tuzemských realitních kanceláří, a zároveň byla vypsána zakázka na základě výjimky ze ZZVZ na výběr náhradní budovy. V termínu zareagovala pouze společnost CARPET INVEST s.r.o.

Pro doporučení dodavatele vznikla pracovní skupina složená ze zástupců ODS, Koalice VLASTA a České pirátské strany.” Od počátku přistupujeme ke stěhování úřadu maximálně transparentně, protože je to věc, která se dotýká všech občanů městské části. Samozřejmě je budeme průběžně informovat. Zároveň je chci ujistit, že stěhování nebude mít negativní vliv na služby úřadu,” pokračuje starosta druhé největší městské části. 

Pracovní skupina po zhodnocení nabídek doporučila pokračovat v jednáních vedoucích k podpisu smlouvy s firmou CARPET INVEST s.r.o., která budovu ve Vinohradské 3218 vlastní. O smlouvě a tedy o následném stěhování, Rada městské části rozhodla 13. 4. 2023 a smlouvu o pronájmu budovy podepsala 26. 4. 2023. “Budovu máme pronajatou na čtyři roky, nejdéle pak na sedm let. Nájemní vztah je formulován maximálně flexibilně tak, aby se městská část mohla z nájmu bezproblémově vyvázat podle toho, jak definitivně vyřeší své sídlo radnice. Kromě vlastního stěhování nás předtím čekají drobné úpravy interiérů pro optimalizaci provozu. To, co zajímá občany desítky nejvíce, smlouva předpokládá, že stěhování začne postupně v srpnu. Jeho délku předpokládám, pokud nenastanou komplikace, na cca 2 měsíce. Další detaily budou dostatečně včas komunikovány,” dodává první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.

Na osudu “staré” budovy koalici záleží

Bezprostředním úkolem je vyhodnotit, jak nejlépe naložit se stávající radnicí ve Vršovické. Jako podklad dalším kolům jednání poslouží komplexní ekonomická analýza, která nastíní, zda se úřad má vrátit do původní budovy, zůstat v nájmu, budovu odkoupit, nebo se vydat jinou cestou podle disponibilních zdrojů. Bez ohledu na výsledek nebude komplex v těsném sousedství sídliště VLASTA chátrat. “Celé území Sídliště Vlasta včetně plánů na polyfunkční dům s kulturním sálem Nový Eden má obrovský rozvojový potenciál a budova současné radnice v něm hraje důležitou roli. I když se nám třeba nepodaří získat dostatek prostředků na její rekonstrukci, nemůžeme za žádnou cenu dopustit, aby se z Vršovické 68 stalo prázdné a opuštěné místo. Za sebe a celou koalici Vlasta mohu slíbit, že budeme dbát na to, aby se o osudu radnice rozhodovalo průhledně a že o našich krocích budeme vždy  informovat otevřeně a srozumitelně,” komentuje situaci místostarosta David Kašpar.

Přesun úřadu je plánován na letní měsíce pod dohledem stěhovacího manažera, radnice by tak mohla být přestěhována na konci září. Ke stěhování úřadu připravuje městská část rozsáhlou informační kampaň pro občany s dosahem přes sociální sítě, webové stránky, tištěná média či letákovou roznášku v důležitých komunikačních uzlech a institucích. 

Nová budova ve Strašnicích nejenže zajistí vyšší kvalitu služeb, ale zároveň poskytne moderní zázemí zaměstnancům úřadu. Přesun nezmění ani dostupnost úřadu občanům desítky. Jen několik desítek metrů od budovy se nachází zastávka MHD. V docházkové vzdálenosti se navíc nachází stanice metra A Strašnická, u které jsou i zastávky navazujících autobusových spojů. 

Zdroj: Společná tisková zpráva vedení radnice

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.