PATŘÍME K NEJLEPŠÍM V ČESKU

Praha 10 zaznamenala významný úspěch v místní Agendě 21 (MA21), což je metoda řízení, která napomáhá ke zkvalitňování veřejné správy. Její úspěšnost sleduje pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na základě plnění přesně stanovených kritérií. Naše...

Politické fórum

Malešice se dále rozvíjejí. Radnice Prahy 10 proto podporuje několik magistrátních záměrů. Na prvním místě zásadní, k obyvatelům přívětivé úpravy městského okruhu: konkrétně prodloužení tunelu, menší počet velkých křižovatek a doplnění o bezmotorové propojky. Mezi...