OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

oslovujeme vás v době, kterou nikdo z nás neočekával. Před dvěma týdny byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření nového koronaviru a nemoci COVID-19. I MČ Praha 10 musela přijmout některá nezbytná opatření. Musíme brát ohledy jednak na nařízení centrálních orgánů státu a hl. m. Prahy, jednak na rozhodnutí Krizového štábu MČ Praha 10, který také jedná každý den.
Odpovědnost za občany městské části i zaměstnance Úřadu MČ Praha 10 jsou pro nás po celou dobu základním měřítkem pro rozhodování. Děkujeme všem, kdo se zapojili do řešení mnohdy náročných situací a pomoci potřebným, ať již profesionální nebo dobrovolnické!
Věcné a stranické spory se odkládají na později. Zvládneme to pouze společně!

Přinášíme Vám vyjádření a poděkování starostky Renaty Chmelové (VLASTA/nestr.) z 24. března, Můžete ho také zhlédnout na videu.

Všechna opatření v souvislosti s mimořádnou situací, která MČ Praha 10 přijímala, jsou na této průběžně doplňované stránce. Operativně doporučujeme sledovat také oficiální facebookovou stránku Praha 10 (bez nutnosti registrace).

Pokud víte i Vy o někom, u vás v ulici, domě či v sousedství, o někom potřebném, nabídněte mu pomoc nebo ho upozorněte na krizovou linku MČ Praha 10 na čísle 267 093 800. Plakát (ke stažení na www.praha10.cz/dobrovolnik) je také možné vylepit v domě apod. Sousedská pomoc a solidarita jsou teď velmi důležité! Všem moc děkujeme, společně to zvládneme! A Praha 10 POMÁHÁ!

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Pevné zdraví a dobrou náladu přejí starostka Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA. Společně to zvládneme!

 

Nahoru