OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

Na radnici MČ Praha 10 v úterý zavlála černá standarta na protest proti zákonu, který v rámci řešení ekonomické krize vyvolané pandemií nemoci COVID-19 fakticky odnímá peníze obcím, městům a krajům. Pondělní zastupitelstvo pověřilo starostku Renatu Chmelovou (VLASTA, nestr.) zaslat ministryni financí ostrý dopis, který se ohrazuje proti tomu, aby obce, města i kraje (a tedy i Praha 10) byla obrána až o ⅓ svých příjmů z rozpočtového určení daní. Pro návrh nehlasovalo (jaké překvapení!) pouze hnutí ANO. Poslanecká sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD pozměňovací návrh, konzultovaný mj. s radní Prahy 10 pro finance doc. Lucií Sedmihradskou (VLASTA, nestr.) nepřijala.

Vedle této velmi zlé zprávy přicházíme přesto s řadou dobrých zpráv. Občané Prahy 10 zvládli, my všichni jsme zvládli na výtečnou první vlnu pandemie. Máme pro Vás také informace, které během nouzového stavu možná zapadly, ale měli byste o nich vědět!

Deset aktuálních dobrých zpráv z Prahy 10

2. Praha 10 hledá úspory u sebe – výdaje letošního rozpočtu poníženy o 5 %.

3. Terminál Malešice nebude! Je to velký úspěch místních i radnice.

4. Vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích.

5. Trojmezí: Praha 10 je zásadně proti zástavbě zeleného území.

6. Proluka Vršovice v pohybu.

7. Nová železniční trať a Drážní promenáda.

8. Nová koordinátorka sousedských aktivit.

9. Rekonstrukce Ďolíčku nabývá reálných obrysů!

10. Strategický plán udržitelného rozvoje Prahy 10 pro léta 2020–2030

 

K poděkování všem dobrovolníkům, zdravotníkům a dalším pomáhajícím v době nouzového stavu se připojují všichni zastupitelé a spolupracovníci

Koalice VLASTA

Nahoru