OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění na Praze 10,

v minulosti jsme často kritizovali bezkoncepčnost kroků předchozích vedení radnice. A nyní, půl roku od zvolení do odpovědných funkcí, přicházejí radní v čele se starostkou Renatou Chmelovou (VLASTA/nestr.), která má strategii obce ve své gesci, se zásadní změnou a otevřenou přípravou Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období let 2020-2030. Bližší informace se dozvíte na webu www.praha10.cz/strategie.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Krásné jarní dny přejí a na setkání s Vámi se těší starostka a senátorka Renata Chmelová a zastupitelé koalice VLASTA.

 

Nahoru