Každý politik a každá politická strana nejen tady u nás na Desítce vám budou slibovat lákavé dílčí projekty, opravy chodníků, bezpečnost, sekání trávy v parku. Ne že by sekání trávy nebylo potřebné, rozhodně je. Ale víte, co je také potřebné? Je to vize. Vize, kam chceme Desítku posunout společně s vámi, našimi sousedy, a jak rozvíjet přirozeně rozdělené části města. A my to pro vás máme. 

Máme plán pro Desítku, který jsme vytvořili společně s vámi. 

Když se řekne přirozené centrum kultury na Desítce, kde byste ho hledali? Ano, nejspíš ve Vršovicích a na Vinohradech. Tuto část nejlépe rámuje znovu se nadechující ulice Krymská, bývalé kino Vzlet přeměněné na inspirativní kulturní prostor. Ukrytá Čapkova, Kolbenova či Koterova vila, divadlo MANA a jeho Letní scéna v Heroldových sadech. Toto jsou opravdu kulturní místa, která přesahují svým významem hranice Desítky, a inspirují nás tak k vytvoření skutečného art districtu nebo, chcete-li, umělecké čtvrti. Rozhodně chceme tento potenciál dále rozvíjet společně s Prahou, státem a partnery. 

A víte, že je tady i bývalé depo trolejbusů zvané Orionka? Co z něj tedy vytvořit unikátní základnu pro umělce, inovátory a startupisty, kteří zde budou nabízet kvalitní služby, vzdělávat, ale i bavit, a zároveň si tak celý prostor na sebe dokáže z velké části sám vydělat?

Podporovat kreativní podnikání a budování značky Art district bude ku prospěchu nás všech na Desítce. 

Které místo na Desítce podle vás pumpuje život do celého svého okolí? Ano, Srdcem Desítky je oprávněně okolí stanic metra Strašnická a Skalka. Každý den těmito místy procházejí tisíce lidí, a proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Proto naší prioritou zde bude zrenovování prostoru kolem metra Strašnická, rekonstrukce Nové strašnické školy či posílení úklidu a navýšení bezpečnosti přímo na Skalce.

Zdejší stanice metra však pumpují život i do širšího okolí, takže oživení a rekonstrukci si zaslouží kulturní dům Barikádníků i Strašnické divadlo. Energii tady však napumpujeme i do životního prostředí, třeba novým parkem na Solidaritě, a do roky opomíjeného základního školství. Základní škola Solidarita dostane tolik potřebnou přístavbu nové tělocvičny

Kde to naopak už výrazně žije, je bezpochyby volnočasový areál Gutovka, který má po letech tápání konečně kvalitního provozovatele místní restaurace. Lepší servis si ale zaslouží i zbytek areálu, včetně vodního světa a sportovišť. Kousek odtud se nám díky místním obyvatelům podařilo oživit park na Skalce. Náš plán je na něj navázat novým Korsem Skalka, to vdechne nový život prostoru v okolí stanice metra a pak dále propojí odpočinkovou zónu s rekreační lokalitou lesa Rabakovská. Sem upneme svoji další pozornost a připravíme zásadní úpravy. V lokalitě podporujeme vedle fungování školky a klubu K2 také výstavbu nového rodinného centra Skalka. Principem naší práce, který se nám obzvlášť na sídlištích osvědčil, je spolupráce s aktivními občany a komunitami v daném místě. Od nich vzešel právě i návrh na revitalizaci prostoru před základní školou Olešská a místního školního hřiště. A víte, co je ještě potřeba? Nová základní škola! Proto je součástí dlouhodobé části našeho plánu pro Desítku i stavba další základní školy na pozemcích dnešního strašnického brownfieldu.

Je to již dávno, co bývaly Vršovice samostatné město, poté se staly základním kamenem Prahy 10 a dnes patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí Desítky. Většina významných urbanistických staveb se soustředí podél hlavní Vršovické “třídy” od Kubánského náměstí až po lokalitu Bohemians.

Náš plán moderní Vršovické třídy počítá s přeměnou areálu Koh-i-nooru, s dokončením rekonstrukce desítkové radnice a přípravou Nového Edenu. Nový park Vlasta tady propojíme s drážní promenádou a celou Zelenou tepnou spojující Desítku. 

Celé sídliště Vlasta a okolí mezi Edenem a Koh-i-noorkou si zaslouží pozornost. Pojďme do tohoto místa vdechnout nový život, místním ho tím zkvalitnit a udělat z této části Novou Vlastu, na kterou budeme všichni pyšní. Podobně se zaměříme i na lokalitu Bohemians, kde architektonická soutěž rozhodne o podobě bytového domu a poté o rekonstrukci městského stadionu Ďolíček, zdejší promenáda okolo Botiče již byla zahájena.  

Plán pro Desítku myslí i na významná veřejná prostranství Vršovic. Spolu s vámi a s odborníky připravíme proměnu Čechova náměstí a oživíme Tržíček, nezastavěné náměstíčko mezi ulicemi Moskevská a Krymská. Ostatně projekt jsme společně s místními již připravili. 

A rozhodně jsme v našem plánu nezapomněli ani na podporu kvalitních trhů na Kubánském náměstí. 

Malešice patří mezi jedno z nejstarších pražských sídlišť, které má relativní dostatek zeleně, ale všichni víme, že i dlouhodobě nevyhovující veřejná prostranství. Rozhodně se vrhneme na revitalizaci veřejných ploch před bývalými obchodními centry Oáza a Astra. Další veřejné plochy budou následovat dle plánu. Menší zelené plochy jako parčíky a pásy veřejné zeleně budeme chránit před další zástavbou, která by způsobovala další  nežádoucí oteplování města.

Zvýšenou péči budeme věnovat Malešickému parku. Na jeho vršku, kde se konečně po letech podařilo vykoupit i zbývající pozemky, dokončíme odpočinkové zóny s letní restaurací. Malešický park a les bychom v budoucnu rádi spojili zeleným pásem a myslíme tady i na lesní mateřskou školu. Rozhodně chceme i moderně zvětšit kapacitu základní školy Hostýnská. Dokončili jsme rekonstrukci polikliniky Malešice a v ní do roku 2026 prodloužili nonstop provoz lékárny. Všichni víme, jak je obtížné dostat se k lékům v čase, kdy je všechno zavřené. Proto tady pro vás chceme nonstop otevřenou lékárnu i nadále!

Chystané zavedení moderní tramvajové trati na Počernické ulici zlepší ovzduší místním. Nebojte, postaráme se o to, že všechny limity budou tvrdě dodržovány! Soustředit se budeme i na vyřešení parkování v oblasti. Pro dopravu bude klíčový rok 2030 a co nejdřívější možné zahájení výstavby Městského okruhu. Náš plán je jednoznačně pro tunelovou variantu okruhu. Zavřete oči a představte si to zklidnění dopravy, zejména pak na Malešickém náměstí, které by se tak stalo spolu s revitalizovaným areálem Malešického statku a zámku jeho novým přirozeným centrem odpočinku a setkávání místních obyvatel. 

Sídliště Zahradní Město a celé Záběhlice jsou největší desítkovou kombinací města a přírody. Chceme toto spojení ještě více podpořit! Zkultivujeme veřejná prostranství v Záběhlicích. Po vydařené úpravě Centra CÍL je na řadě i druhé záběhlické obchodní centrum KVĚT a jeho okolí. I nadále tady budeme proti vysoké nástavbě Centra Květ. Naopak budeme usilovat o získání zdejších veřejných prostor do správy městské části. Moderní přístavbou navýšíme kapacitu ZŠ Břečťanová a po opravené tělocvičně také zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova. Šetrně upravíme promenádu Botiče ve starých Záběhlicích, která se zde napojuje na náš největší zelený celek přírodní park Trojmezí. Garantujeme, že desítkové Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová a právě připravovaná krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s vámi – s našimi sousedy.

Klimatická změna je realitou, kterou pociťujeme všichni na vlastní kůži. Léta ani zimy už nejsou takové, jak pamatujeme. Objevují se větší a větší extrémy, a proto je potřeba reagovat. 

Představte si, že bychom v našem plánu pro Desítku propojili všechna významná zelená a rekreační místa v jednu velkou Zelenou tepnu. Toto zásadní klimatické opatření má následující klíčové části. Dle oceňované urbanistické studie upravíme veřejné prostranství a celou promenádu Botiče, podobně jako The High Line v New Yorku dokončíme na stopě bývalé železniční tratě mezi Zahradním Městem a Vršovicemi  Drážní promenádu, v další části Korso Skalka zlepšíme nevyhovující stav lesa Rabakovská a v souladu s projektem Městského okruhu připravíme rekreační trasu pro místní obyvatele s napojením na nový Park Skalka, v Malešickém lese zaručíme plné zachování tohoto městského lesa a jeho rekreační hodnoty pro místní a tzv. Jarovská třída po jeho žižkovském obvodu podpoří bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu s propojením na Vítkov a k Rokytce, na Třebešíně dotáhneme rozšíření Parku Jiřího Karena a v jeho okolí nepřipustíme vysokou zástavbu. 

Samostatně budeme pracovat na dlouhodobých přeměnách území ve prospěch modro-zelené infrastruktury a rozumně zvládnutelného počtu potenciálních nových obyvatel v brownfieldech na Bohdalci – Slatinách a v Malešické průmyslové zóně

Zelená tepna bude unikátním prostorem odpočinku a relaxace a zároveň zeleným pásem obepínajícím celou Desítku.  

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.