Zdravý život, zdravá radnice, zdravé finance na Praze 10

O VLASTĚ

Milí občané Prahy 10 a sousedé!

VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a hnutí Desítka pro domácí zvítězila v posledních komunálních volbách v roce 2018. Získali jsme 20,33 % hlasů, ve 45členném zastupitelstvu máme 11 zastupitelů a od roku 2018 hájíme vaše zájmy na radnici MČ Praha 10. Léta se snažíme obnovovat důvěru v komunální politiku v Praze 10. Rozhodnutí radnice mají být racionální a transparentní, protože se týkají nás všech. Má se o nich vést otevřená a slušná diskuse. Základem fungujícího města je aktivní občan, který nemyslí jen na sebe a angažuje se podle svých možností pro druhé.

Navazujeme na poctivou opoziční práci v letech 2014–2018, kdy jsme Vám ušetřily desítky milionů za IT zakázku, přispěli k nápravě Horského hotelu v Krkonoších a pravidelně vás informovali o velkých stavebních projektech ve vašem okolí. Starostka Renata Chmelová pečuje o strategický rozvoj Prahy 10 a vnější vztahy. Místostarosta pro školství a kulturu David Kašpar o naše mateřské a základní školy. A radní pro finance Lucie Sedmihradská o zdravý rozpočet, kvalitní investice a dotace. Jako senátorka Renata Chmelová přispěla k odstraňování vraků z našich ulic. Je také předsedkyní senátního podvýboru pro bydlení.

Příchod na radnici neznamenal pro VLASTU euforii. Řada podstatných věcí je u nás zanedbaných. Chátrají nám školské budovy. Systematická péče o náš bytový fond je v počátcích. Naše schopnosti prověřuje i pandemie nemoci COVID-19. Nezapomínáme, odkud jsme vyšli. Mluvíme s vámi o svých rozhodnutích, umíme obhájit i ta nepopulární. Otevřená radnice Prahy 10 odráží naši víru v demokratického ducha občanů a společnou důvěru v budoucnost.

VOLEBNÍ PROGRAM 2018 – 2022

Otevřená radnice

„Měníme budovu naší radnice v moderní otevřený a vstřícný úřad“

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Proto jsme obnovili radniční noviny, využíváme mobilní rozhlas, komunikujeme na webu či sociálních sítích. Chceme mít moderní otevřenou radnici se spokojenými zaměstnanci a vstřícnou k občanům. Zveřejňujeme podklady pro jednání Zastupitelstva, usnesení Rady, všechny veřejné zakázky. Máme otevřené hodiny všech radních, kdy můžete přijít a řešit s námi vaše problémy a starosti. Setkat se s námi můžete i prostřednictvím otevřených zastupitelských klubů.

Územní rozvoj

„Praha 10, zdravé město, kde se dobře žije“

Na několik generací dopředu! Jen to je moudré a odpovědné. Chytré radnice plánují vizi svého města s občany – ne za jejich zády! Proto zveřejňujeme a s občany konzultujeme velké stavební projekty už ve fázi záměru. Podstatné změny v našem okolí mají znát a společně ovlivňovat politici, odborníci a také obyvatelé. Přepracovali jsme proto celopražsky významnou urbanistickou studii Bohdalec – Slatiny. Základem naší vize je kvalitní územní plán, poctivě diskutujeme každou jeho změnu. Kvalitní život ve městě určují také veřejná prostranství. Na jejich podobu má městská část velký vliv – a občané mají k jejich podobě mnoho co říci. Nejen v rámci průběžného zpracování dílčích generelů veřejných prostranství všechny zveme k diskuzi. Trojmezí zůstává celé zelené!

Hospodaření

„Poctivé hospodaření a odpovědné nakládání s majetkem“

Majetek Prahy 10 umožňuje městské části naplňovat funkce, které od ní občané očekávají. Proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj, nikoliv bezhlavé rozprodávání na úkor dalších generací. Na Praze 10 hospodaříme maximálně efektivně. Nemovitý majetek spravujeme tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako stabilní zdroj příjmů městské části. Soutěžíme dodavatele nových, a po důkladném vyhodnocení, i zavedených služeb, např. na úklid chodníků či úpravu zeleně. Dotahujeme probíhající investice do konce (např. rekonstrukci Polikliniky Malešice) a máme investiční plán do dalších let. Úspěšně usilujeme o dotace z českých i evropských fondů, např. na rekonstrukci radnice. Plánujeme zavedení rozklikávacího rozpočtu na webu.

Školství

„Školství jako silový resort 21. století“

Školství vnímáme jako „silový resort“ pro 21. století. I proto jsme vypracovali Koncepci rozvoje školství 2020 – 2025, kterou se průběžně řídíme. Investujeme a budeme investovat do dlouhodobě zanedbaných školních budov a mateřských školek. U Staré strašnické školy jsme zažádali o stavební povolení na rekonstrukci. Morálně i finančně podporujeme prestiž učitelského povolání, profesní růst a rozvoj pedagogů. Podporujeme sounáležitost rodičů se školou a usilujeme o zpětnou vazbu od rodičů. V době pandemie je zdraví našich žáků nejvyšší prioritou. Zavádíme konkrétní ochranná opatření na školách a ve školkách. Aktivně komunikujeme s řediteli i rodiči jejich zkušenosti s distanční výukou.

Bydlení, sociální a zdravotní péče

„Pomoct lidem k důstojnému bydlení a rozvíjet sociální služby“

Přijali jsme nová transparentní pravidla pro pronájem obecních bytů, otevřeli jsme Kontaktní centrum bydlení a zajistili dluhovou poradnu. Naší prioritou je uchování a regenerace, nikoli bezhlavý prodej stávajícího bytového fondu. Pracujeme na dlouhodobé koncepci bydlení. Dobrá rodinná politika znamená rozšíření služeb pro malé děti a jejich rodiče. Podporujeme širokou škálu a kvalitu sociálních a zdravotních služeb a jejich zefektivnění. Rekonstrukce Polikliniky Malešice úspěšně pokračuje a zasmluvnili jsme dlouhodobé služby nonstop lékárny. Celá MČ Praha 10, radnice i veřejnost, byla schopná rychlé a odpovědné reakce na celospolečenskou výzvu v podobě pandemie koronaviru.

Kultura

„Kultura jsou lidé. Pečovat o kulturu znamená podporovat ty, kteří ji tvoří.“

V kulturní oblasti se především snažíme porozumět potřebám těch, kdo kulturní prostředí vytvářejí. Kulturním institucím a aktivním občanům poskytujeme odpovídající podmínky – dlouhodobou vizi kulturního rozvoje, zázemí (otevíráme Kino Vzlet, Galerii Waldes), navýšené finanční prostředky i nezbytné informace. Definujeme jasné zadání pro kulturní objekty, které jsou ve vlastnictví městské části a reagujeme na konkrétní potřeby obyvatel. Otevřenost, odbornost a kvalita se staly normou. Na Prahu 10 se nově daří přilákat významné kulturní akce. Zrušili jsme drahé jednorázové estrády. Peníze investujeme do občanů Prahy 10, ne do hvězdiček.

Životní prostředí

„Zdravé klima, zelené stromy a uklizené město.“

Zdravé životní prostředí je trvalou podmínkou pro kvalitní život obyvatel Prahy 10. To je spojeno s pravidelnou a flexibilní péčí o čistotu ulic a veřejných prostranství a též kvalitní údržbou městské zeleně (městské parky, lesy a ostatní rekreační plochy). Proto jsme zpřísnili požadavky na dodavatele služeb v těchto oblastech. Radnice pravidelně a s předstihem seznamuje veřejnost s významnými stavebními záměry, které ovlivní životní prostředí. Negativní záměry aktivně připomínkujeme a bráníme jim z pozice obce i dotčené veřejnosti, ve vystupování k záměrům pomáháme i občanům. Projekt překladiště v Malešicích nezískal i díky setrvale odmítavé pozici Prahy 10 potřebná povolení! Postupně zavádíme lokální adaptační opatření na všudypřítomou změnu klimatu. Daří nám prohlubovat zapojení široké veřejnosti i úřadu do praktické environmentální osvěty.

Bezpečnost a doprava

„Bezpečná, průjezdná a průchozí Praha 10.“

Aby se člověk cítil ve městě dobře a jistě, musí se cítít bezpečně. Zapojujeme občany do preventivních aktivit a motivujeme příslušníky Městské policie, aby zůstávali na Praze 10. MČ Praha 10 pravidelně podporuje i další složky Integrovaného záchranného systému. V dopravě je stále klíčovou otázkou parkování. Rozhodnutím významné většiny zastupitelstva dochází k zavádění systému zón placeného stání i na Praze 10. I nadále v této věci preferujeme celopražské řešení problému. Prověříme možnosti rozvoje spojů MHD v souvislosti s novými železničními stanicemi Eden a Zahradní Město. Jsme otevřeni diskuzi nad zaváděním a rozšiřováním bezmotorové dopravy. Chceme hrát významnější roli při koordinaci oprav komunikací. Považujeme za důležité o nich občany včas informovat.

Sport a volný čas

„Lokální, dostupný a otevřený všem! Takový chceme sport na Praze 10“

Praha 10 je oázou sportu profesionálního i toho amatérského! Občan u nás může sportovat ve volné přírodě i na moderních sportovištích. Z dotačních programů podporujeme zejména pohyb dětí, mládeže, tělesně postižených a občanů v seniorském věku. Bez ohledu na to zda sportují sami, v lokálních klubech či profesionálních týmech, včetně obou tradičních vršovických celků – Bohemians a Slavia. Stabilní finanční a materiální podporu poskytujeme i volnočasovým spolkům, Sokolům, skautským a dalším turistickým oddílům apod. Pohyb a aktivní trávení volného času jsou také velmi účinnou prevencí společensky nežádoucích jevů. Aktivně podporujeme sousedské vztahy a iniciativy v jednotlivých čtvrtích Prahy 10. Do restaurace v Areálu volného času na Gutovce jsme vybrali schopného provozovatele.

Náš zastupitelský klub

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10
senátorka Parlamentu ČR

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA

David Kašpar

místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10

Milan Maršálek

předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu na Praze 10

Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na Praze 10

Veronika Žolčáková

předsedkyně Komise bytové politiky na Praze 10

Olga Škochová Bláhová

předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 na Praze 10

Karel Duchek

zastupitel na Praze 10

Matěj Štěpánek

zastupitel na Praze 10

Adam Šilar

zastupitel na Praze 10

Naši experti

Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Janík

koordinátor procesů udržitelného rozvoje

Student doktorského studia PřF UK, pracovník vědecko-výzkumné organizace, vedoucí skautského střediska na Praze 10.

Mgr. Eliška Čepová

koordinátorka sportovních a volnočasových projektů

Projektová manažerka, členka předsednictva SVJ na Praze 10.

Ing. René Kubášek

člen Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Specialista v oblasti kultury, pracovník mezinárodní komunikace Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

Mgr. Barbora Špičáková

členka Komise památkové

Historička umění, teoretička designu a nových médií, autorka knihy Sídliště Solidarita.

Mgr. Regina Dlouhá

členka Komise výchovně vzdělávací

členka Komise pro strategii zdravého města a MA 21

Ředitelka Klubu K2 (rodinné centrum a školka), členka Unie center pro rodinu a komunitu.

Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.

člen Komise územního rozvoje

Architekt a akademický pracovník, od roku 2010 autorizace ČKA, od roku 2017 městský architekt v Blatné.

Mgr. Laura Pavlíková

členka Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Specialistka v oblasti strategického plánování, Sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

GDPR

15 + 1 =

Adam Šilar

zastupitel na Praze 10, asistent náměstka ministra kultury, předseda Mladých lidovců Praha

27 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam se jako člen komise bytové politiky věnuje tomu, jak městská část nakládá se svými byty. Spolu s ostatními členy komise také pracoval na nových zásadách jejich přidělování. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a předsedou pražské organizace Mladých lidovců, která se mimo jiné věnuje občanskému vzdělávání. Je svobodný a v současnosti žije ve Vršovicích.

Olga Škochová Bláhová

předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 na Praze 10, specialistka na kulturní plánování

42 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické plánování, kultura, územní rozvoj, MA 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnuje strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

zastupitel na Praze 10, student politologie

28 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, životní prostředí

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Security Studies, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na Praze 10, IT analytik, člen Družstva fanoušků Bohemians

29 let, Desítka pro domácí - Strašnice

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz, 267 093 335

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav  jako předseda výboru pracuje pro zástupce kulturní obce, sportovce, sportovní kluby a volnočasové spolky každý den na radnici. Se svými problémy a otázkami se na něj tedy můžete obrátit i osobně, a to v kanceláři C315 na Úřadě MČ Praha 10.

Má zkušenosti s organizací volnočasových a sportovních akcí pro děti a mládež. Dvanáct let působil jako vedoucí na letních dětských táborech. Aktivně se zajímá o rozvoj všech forem sportu – amatérského i profesionálního, organizovaného i neorganizovaného. Je členem družstva fanoušků Bohemians a občanského hnutí Desítka pro domácí. Studoval ve Švédsku, pracoval v IT odvětví. Svobodný, žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

předsedkyně Komise bytové politiky na Praze 10, projektová manažerka, asistentka senátorky

37 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

zastupitel na Praze 10, elektrotechnik, živnostník

74 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, strategické investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu na Praze 10, předseda Komise územního rozvoje, vedoucí ochránců přírody v Malešicích

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 267 093 473

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

Milan dlouhodobě prosazuje šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj celé Prahy 10. Významně se zasadil o úspěšné odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. Dále se podílí na stanoviscích a námitkách samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části.

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je též předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice. Je svobodný, má jedno dítě a v současnosti bydlí ve Vršovicích.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

45 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména v na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ učitel

42 let, STAN - Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

David je nejpovolanější kontaktní osobou pro všechny aktivní občany Prahy 10, komunitní centra, členy kulturních organizací i občany, jež mají podněty k fungování mateřských a základních škol na Praze 10.

Místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 se dlouhodobě věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Od roku 2015 spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou a dvěma dětmi žije na Solidaritě.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, předseda Komise výchovně vzdělávací, šéfredaktor nakladatelství a Vlastních novin

44 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10

Máte-li výhrady k vzezření či obsahu obecních novin? Chcete se podílet tvorbě rodinné či vzdělávací politiky městské části? Neváhejte kontaktovat předsedu zastupitelského klubu Vlasta.

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby opoziční strany měly možnost publikovat svá stanoviska. Stál u počátku diskuse k hospicové a paliativní péči či u ceny bratří Čapků pro dobré učitele Prahy 10. Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný a sociálně citlivý. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10, senátorka Parlamentu ČR

49 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21

Trápí Vás něco na Praze 10? Neváhejte kontaktovat Vaši starostku, každého ráda vyslechne. Dlouhodobě prosazuje otevřenou správu věcí veřejných jako senátorka i starostka.

Renata více než 10 let zasahuje do veřejného dění. Jako starostka má v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.