JDEME DO VOLEB

SRDCEM PRO DESÍTKU

Obracíme se na všechny, kdo oceňují férovou, otevřenou, kultivovanou a odpovědnou politiku. Praha 10 je pro nás jeden pospolitý celek a naším úkolem je podporovat kvalitu života a tvůrčí přístupy ve všech čtvrtích a lokalitách naší Desítky.

Čtyři roky jsme na radnici pracovali na menších i větších věcech. Díky nám se nyní mnohem více do rozhodování zapojuje i veřejnost. Dali jsme dohromady finance městské části. Opravujeme školy pro naše děti. Obstáli jsme spolu i při řešení vážných krizí, jakými byla epidemie nemoci COVID-19 a uprchlická vlna v důsledku Putinovy agrese na Ukrajině.

Čekají nás ještě těžké časy, ale my je společně zvládneme. Občané, politici, my všichni, kdo tu žijeme. Obtížná doba prověřuje schopnosti i charaktery. V naší koalici uděláme vše pro to, aby občané Prahy 10 byli spokojeni s naším profesionálním a zároveň citlivým a empatickým přístupem k lidem.
I pro další čtyři léta můžeme našim občanům slíbit něco navíc. I nadále budeme dělat věci SRDCEM PRO DESÍTKU.

TO JE NÁŠ PROGRAM

Děláme politiku hlavou i srdcem. Nabízíme rozumná a přitom ohleduplná řešení. Otevřeli jsme vám radnici, protože jediná šance, jak neztratit vaši důvěru a dělat věci společně, je naslouchat vám a poté volit racionální řešení, která berou ohled na konkrétní situaci lidí a míst na Desítce.

Děláme politiku profesionálně i empaticky. Máme promyšlená a časem prověřená řešení, která udělají z naší Desítky místo pro kvalitnější život. Naše slovo platí. Máme ochotu ke kompromisům s politickými partnery i úctu k práci úředníků, kteří naše nápady realizují. 

Máme plán pro zdravou, chytrou, solidární a kulturní Desítku. 

PRO zdravou DESÍTKU

„Vznikne Zelená tepna Prahy 10 pro zdravé klima a rekreaci ve městě.
Zrevitalizujeme srdce Desítky ve Strašnicích a Čechovo náměstí. Velkou pozornost budeme věnovat sídlištím.“

 • Trojmezí zůstane nezastavitelným přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s veřejností.
 • Dokončíme Drážní promenádu – 4 kilometry dlouhý liniový park se stezkou s oddělenými pruhy pro chodce, běžce, cyklisty i bruslaře.
 • V souladu s přípravou Městského okruhu vytvoříme Korzo Skalka – rekreační trasu s napojením od parku Skalka až k oblasti Rokytky, součástí projektu bude úprava lesa Rabakovská.
 • Ručíme za zachování Malešického lesa a jeho rekreační hodnoty pro místní obyvatele.
 • Připravíme postupnou revitalizaci center sídlišť a veřejných prostranství jednotlivých čtvrtí. Přidáme další mlžítka, pítka a zeleň!
 • Společně se správci komunikací připravíme plán nových uličních stromořadí. Stromy budeme nejen sázet, ale také zalévat. Biodiverzitu posílíme výsevem květnaté louky v každé čtvrti.
 • Po dohodě s občany a po vzoru západních metropolí vytipujeme několik lokalit pro zavedení tzv. superbloků – lokalit bez automobilů s primárním účelem trávení volného času ve veřejném prostoru.
 • Posílíme úklid v místech s velkým nepořádkem, i nadále budeme podporovat dobrovolnické úklidy.
 • Na Bohdalci založíme desítkové reuse centrum na výměnu a využití věcí z druhé ruky.
 • Na Desítce bude mít i nadále zelenou ekoosvěta, předcházení vzniku odpadů, kompostování a komunitní i spolkové zahradničení.
 • Dáme finanční podporu lokálním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, budeme rozvíjet stávající i nová sportoviště, včetně rekonstrukce Ďolíčku.
 • Podporujeme výstavbu sportovní haly Přípotoční a tělocvičny na Solidaritě.

PRO chytrou DESÍTKU

„Dokončíme rekonstrukci staré strašnické školy. Dál budeme stavět a obnovovat budovy základních a mateřských škol. Chceme veřejný prostor bez bariér. S námi bude radnice otevřená, nebude plýtvat penězi a energií občanů ani úředníků.“

 • Dokončíme započatou rekonstrukci staré strašnické školy pro 360 žáků včetně nového školního hřiště.
 • Moderní přístavbou zkapacitníme ZŠ Hostýnská a ZŠ Břečťanová, zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova.
 • Dostavíme školku v Bajkalské pro 168 dětí, podpoříme vznik lesní školy v Malešickém parku.
 • Budeme nadále oceňovat vynikající učitele, podporovat ředitele a pomáhat jim při sdílení dobré praxe. Budeme rozvíjet schopnosti mladých lidí v žákovských parlamentech.
 • Ve školním stravování budeme držet krok s moderními a zdraví prospěšnými trendy.
 • Další podporou participativního rozpočtu Moje stopa ve škole posílíme zájem dětí o rozvoj své školy a obecně dění kolem sebe.
 • Prosadili jsme a budeme podporovat rozšíření programu Trenéři ve škole a otevření školních hřišť ve školách.
 • Zachováme oblíbené obnovené radniční noviny, kde dostávají prostor školy a další organizace z Prahy 10.
 • Budova radnice nesmí zůstat po případném odstěhování úřadu roky prázdná. Nedopustíme přesun úřadu a jeho pracovišť a služeb pro naše občany mimo Prahu 10.
 • Průhledné, zodpovědné a proinvestiční hospodaření radnice! Udržíme transparentnost veřejných zakázek a uvedeme do života nové přístupy, jako je centralizovaný nákup pro úřad a další zřizované organizace, elektronické aukce či společensky odpovědné veřejné zadávání.

PRO solidární DESÍTKU

„Nebudeme hromadně rozprodávat obecní byty a zapojíme veřejnost do možnosti samooprav dlouhodobě prázdných jednotek. Zachováme množství a pestrost sociálních služeb. Připravíme výstavbu moderního rodinného centra na Skalce.“

 • Budeme pokračovat v promyšleném přidělování obecních bytů a zároveň zvýšíme počet bytů s tržním nájemným. Rozšíříme služby Kontaktního centra bydlení a zavedeme dluhovou poradnu.
 • Nedopustíme hromadný rozprodej obecních bytů a významně snížíme počet těch volných, i díky možnosti samooprav dlouhodobě prázdných jednotek.
 • Zahájíme přípravu k výstavbě moderního rodinného centra na Skalce. Chceme rozšířit dětské skupiny a hřiště opravovat podle reálných potřeb dětí i rodičů.
 • Budeme rozvíjet komunitní centrum U Vršovického nádraží 30/30 a podporovat aktivity nízkoprahového centra u Botiče.
 • Bude pokračovat podpora služeb pro rodiny a seniory v dotačních programech. Podpoříme aktivní trávení volného času seniorů. Máme hotový plán prorodinné politiky obce!
 • Budeme instalovat nové lavičky pro seniory v dlouhých ulicích, na veřejných prostranstvích u institucí i v obchodních centrech.
 • Najdeme nové zázemí pro skautské a další oddíly mimoškolní činnosti pro děti a mládež.
 • Budeme pomáhat lidem utíkajícím před válkou, radnice se musí aktivně zapojit! Nikoliv však na úkor českých občanů.
 • Dokončili jsme rekonstrukci polikliniky Malešice: udržíme místní lékaře a provoz nonstop lékárny na Praze 10.
 • Podpoříme věcnou i morální spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, jejich pracovníkům budeme i nadále pronajímat byty v zájmu obce.

PRO kulturní DESÍTKU

„Budeme žít kulturou. Podpory se od nás dočká jak umělecká kvalita, tak místní kreativita, sousedský a spolkový život. Obě tyto úrovně se budou navzájem propojovat a inspirovat.“

 • Obnovíme letní divadelní scénu v Heroldových sadech, kterou radnice vloni uspořádala ve spolupráci s Vršovickým divadlem MANA.
 • Podporujeme vznik nového inovačního centra v prostorách bývalé vozovny Orionka na Vinohradech.
 • Připravíme opravu Kulturního domu Barikádníků a upravíme jeho provoz tak, aby poskytoval kvalitní kulturní služby.
 • O důstojném provozu vily Karla Čapka budeme aktivně jednat s Ministerstvem kultury, případně dalšími státními institucemi.
 • Budeme podporovat revitalizaci Malešického statku a opravu místního zámečku ve spolkový dům.
 • Budeme dál rozvíjet kulturní a společenské dění v nedávno otevřené „křižovatce“ Vzlet.
 • Budeme dále pokračovat ve spolupráci s předními pražskými kulturními institucemi a vytvářet charisma Desítky jako kulturní městské části.
 • Dokončíme projekt rekonstrukce Strašnického divadla.
 • Budeme podporovat další rozvoj Vršovického literárního centra Waldes, které už nyní nabízí rozmanitý program, tvořený nejen autorskými čteními, ale i přednáškami či výstavami.
 • Budeme podporovat kulturu a umění ve veřejném prostoru a pokračovat v podpoře kulturních, spolkových a sousedských aktivit ve všech částech Prahy 10.
Tady se můžete podívat, jak jsme splnili náš program pro roky 2018-2022

NAŠI KANDIDÁTI DO ZMČ PRAHA 10

David Kašpar

lídr kandidátky, VŠ pedagog, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27. 6. 2022

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10

Lucie Sedmihradská

VŠ pedagožka, ekonomka, radní pro finance Prahy 10 do 27. 6. 2022

Adam Šilar

ministerský rada, zastupitel na Praze 10

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, zastupitel na Praze 10

Tomáš Janík

geograf, krajinný ekolog, vedoucí skautského střediska

Gabriela Kolářová

finanční analytička

Václav Vlček

IT analytik, člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10

Marie Dvořáková

pracovnice rozvojového charitativního projektu

Ondřej Ertl

právník

Martin Bahenský

vedoucí kanceláře starostky Renaty Chmelové

Eliška Čepová 

projektová manažerka ve stavebnictví

Filip Mareš

IT specialista

Olga Škochová Bláhová

specialistka na kulturní plánování, zastupitelka

Miloslav Müller

meteorolog a VŠ pedagog

Ladislav Strojil

IT specialista, vedoucí sportovního oddílu

Jan Faltýsek

projektový manažer, IT a marketingový konzultant

Karel Duchek

živnostník – elektrotechnik, zastupitel

Veronika Francová

školní psycholožka

Matouš Fridrich 

kreativec a marketér

Ljubica Václavová

filmová dokumentaristka a režisérka

Lubomír Bača

urbanista, podnikatel

Ivana Lokajová

herečka a dokumentaristka

Ondřej Rechner

lektor dopravního vzdělávání

Anežka Klemensová

analytička bezpečnosti a krizového řízení

Jan Baše

projektant strojně technologických celků

Miroslav Svoboda

VŠ pedagog, ekonom, iniciátor petice NE překladišti Malešice!

Viktor – Bruno Polevoj

student ekonomie

Zorka Holá

dopravní inženýrka, členka spolku Bezpečný Květ

Zuzana Hofmannová

fyzioterapeutka

Michaela Tůmová

restaurátorka, učitelka Scioškoly

Vít Pýcha

software developer

Pavel Machar

architekt

Petr Šimůnek

vrchní ministerský rada

Zuzana Bruknerová

spoluzakladatelka souboru Buchty a loutky, organizátorka v Milíčově kapli

Matěj Mrlina

právník v oblasti životního prostředí

Štefan Fábry

referent památkové péče

Marek Pour

psycholog, výzkumný pracovník

Vendula Popelková

projektová koordinátorka v oblasti IT

Marcela Sklenářová

zdravotní sestra pro intenzivní péči

Patrik Suchý

historik, asistent poslance

Tomáš Kropáček

bankéř

Podívejte se na všechny naše kandidáty i na volby.cz

NAŠI PODPOROVATELÉ

Krištof Kintera

výtvarník a sochař

Vinohrady

Jiří Vrba

předseda hnutí Desítka pro domácí a činovník SK Slavia Praha

Vršovice

Barbora Špičáková

Historička umění, teoretička designu a nových médií, autorka knihy Sídliště Solidarita.

Strašnice

Tomáš Klouček

malešický patriot, činovník ochránců přírody a podnikatel, dobrovolník roku hl. m. Prahy 2013

Malešice

Ljuba Václavová

filmová dokumentaristka a režisérka

Vinohrady

Martin Kurka

předseda Družstva fanoušků Bohemians a činovník Bohemians 1905

Vršovice

Zorka Holá

členka spolku Bezpečný květ – Zahradní město

Záběhlice

Filip Vránek

pořadatel kulturních a volnočasových akcí, dobrovolník roku hl. m. Prahy 2017

Malešice

GDPR

7 + 2 =

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

rada na Ministerstvu kultury ČR, předseda KDU-ČSL Praha 10, zastupitel na Praze 10

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v Komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL a v současnosti předsedou místní desítkové organizace strany a též členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

 specialistka na kulturní plánování, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

46 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické a kulturní plánování, místní Agenda 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnovala strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu, místopředseda STAN Praha 10, zastupitel na Praze 10

30 let, Starostové a nezávislí - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, výzkum a inovace

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Bezpečnostní studia, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Nyní pracuje jako manažer mezinárodního aplikovaného výzkumu v Technologické agentuře ČR. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

31 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice 

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působil jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

konzultantka pro oblast bydlení, zastupitelka na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působila jako předsedkyně Komise bytové politiky

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

živnostník - elektrotechnik, zastupitel na Praze 10

78 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

krajinný inženýr, vedoucí ochránců přírody v Malešicích, zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

"Dlouhodobě prosazuji šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuji praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mi na kvalitě veřejné zeleně a prosadil jsem několik nových desítkových významných stromů. Spolu s dalšími jsem se přičinil na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. V uplynulém volebním období jsem se podílel na formulaci stanovisek a námitek samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeji jako zelené město krátkých vzdáleností, zdravého klimatu a dobrých sousedů."

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 do 27.6. 2022, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ pedagog

45 let, Starostové a nezávislí – Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz, 777 321 105

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

"Vždy jsem považoval za důležité angažovat se v místě svého bydliště, a zároveň v sobě nosím celoživotní snahu měnit věci k lepšímu. Logicky jsem tak dospěl do komunální politiky na Desítce, kde žiji od narození. V pozici místostarosty pro oblasti kultury a školství se mi podařilo udělat naši městskou část důvěryhodnou pro významné partnery, a v této cestě chci pokračovat. Učím na DAMU a coby manažer a kulturní stratég pomáhám dílčím projektům k jejich rozkvětu. Velkou oporou mi jsou moje žena, dvě skvělé děti…a náladu mi vždy zaručeně zvedne pes Lota." 

Ve volebním období 2018 - 2022 působil jako místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10. Dlouhodobě se věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi žije ve Strašnicích na Sídlišti Solidarita.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství, místopředseda KDU-ČSL Praha, ve volebním období 2018-2022 působil jako předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

"Komunální politika je pro mě přirozená součást života. Na jedné straně je rodina, civilní povolání, na straně druhé je pomoc těm, kteří na tom nejsou tak dobře, a také komunální politika, kde můžete zlepšovat věci v blízkém okolí. Soukromí a veřejné angažmá má být v rovnováze. U mne to začalo sportovními a školními aktivitami, pokračovalo účastí na dobrém díle církve, pořádáním přednášek a veřejných debat a určitě to nekončí vstupem do KDU-ČSL v Praze. I po letech je pro mě v této malé džungli výzvou měnit konkrétní věci k lepšímu a přitom si zachovat čisté svědomí."

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

senátorka Parlamentu ČR, starostka MČ Praha 10 do 27. 6. 2022

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, otevřená radnice a místní Agenda 21

"Již více než 14 let zasahuji do veřejného dění Prahy 10. Spustila jsem petici proti zástavbě Trojmezí, a podařilo se tak zachovat přírodní park s nulovou zástavbou. Pomohla jsem zabránit stavbě nové radnice v nesmyslné lokalitě Hagiboru. Jako starostka jsem prosadila strategický plán udržitelného rozvoje na deset let a dovedla naši městskou část mezi deset nejlépe hodnocených českých měst. Profesně se věnuji zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování, dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace věnující se ekologické osvětě. Můj domov je v Záběhlicích, mám dvě děti a ve volném čase se nejraději starám o svoji zahrádku a květiny."

Jako starostka měla do svého účelového odvolání v červnu letošního roku v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Od roku 2016 je úřadující senátorkou za Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy a v souběžných podzimních volbách obhajuje svůj mandát zákonodárkyně. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.