JDEME DO VOLEB

Obracíme se na všechny, kdo oceňují férovou, otevřenou, kultivovanou a odpovědnou politiku. Praha 10 je pro nás jeden pospolitý celek a naším úkolem je podporovat kvalitu života a tvůrčí přístupy ve všech čtvrtích a lokalitách naší Desítky.

Čtyři roky jsme na radnici pracovali na menších i větších věcech. Díky nám se nyní mnohem více do rozhodování zapojuje i veřejnost. Dali jsme dohromady finance městské části. Opravujeme školy pro naše děti. Obstáli jsme spolu i při řešení vážných krizí, jakými byla epidemie nemoci COVID-19 a uprchlická vlna v důsledku Putinovy agrese na Ukrajině.

Čekají nás ještě těžké časy, ale my je společně zvládneme. Občané, politici, my všichni, kdo tu žijeme. Obtížná doba prověřuje schopnosti i charaktery. V naší koalici uděláme vše pro to, aby občané Prahy 10 byli spokojeni s naším profesionálním a zároveň citlivým a empatickým přístupem k lidem.
I pro další čtyři léta můžeme našim občanům slíbit něco navíc. I nadále budeme dělat věci SRDCEM PRO DESÍTKU.

MÁME PLÁN PRO DESÍTKU 2022 – 2026

Děláme politiku hlavou i srdcem. Nabízíme rozumná a přitom ohleduplná řešení. Otevřeli jsme vám radnici, protože jediná šance, jak neztratit vaši důvěru a dělat věci společně, je naslouchat vám a poté volit racionální řešení, která berou ohled na konkrétní situaci lidí a míst na Desítce.

Děláme politiku profesionálně i empaticky. Máme promyšlená a časem prověřená řešení, která udělají z naší Desítky místo pro kvalitnější život. Naše slovo platí. Máme ochotu ke kompromisům s politickými partnery i úctu k práci úředníků, kteří naše nápady realizují. 

Máme plán pro zdravou, chytrou, solidární a kulturní Desítku. 

PRO zdravou DESÍTKU

Nejdůležitější a nejviditelnější je každodenní provoz města. Proto posílíme úklid v místech s velkým nepořádkem. Budeme se starat o stromy a zalévat je.

Město není jen beton a průmysl. Chceme Prahu 10 lokálně připravenou na klimatickou změnu.

Proto Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu. Jeho přírodní a rekreační charakter ukotvíme novou krajinářskou studií. 

Odmítáme náklaďáky ve městě, proto říkáme hlasité NE překladišti v Malešicích. 

Dokončíme Drážní promenádu – 4 kilometry dlouhého pásu zeleně s oddělenými pruhy pro chodce, běžce, cyklisty i bruslaře, s velkým klidným parkem. 

Díky naší starostce může celá republika lépe bojovat proti vrakům. Na konkrétních místech budeme vylepšovat pěší a cyklistické trasy. 

Oživíme Tržíček, nezastavěné území mezi ulicí Moskevská a Krymská.

Budeme dál podporovat vaše nápady pro lepší Desítku, včas vás informovat a diskutovat s vámi. 

Dáme finanční podporu lokálním sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, budeme rozvíjet stávající i nová sportoviště, včetně rekonstrukce Ďolíčku.

PRO chytrou DESÍTKU

Škola je základem vzdělání i našich sociálních dovedností. Navazujeme tu celoživotní přátelství, objevujeme své talenty i lásku k pohybu. 

Máme desetiletý plán na obnovu našich škol a školek. Předchůdci nám je zanechali strašně zanedbané.

Dostavíme pro vás školku v Bajkalské pro 168 dětí. 

Dokončíme započatou rekonstrukci staré strašnické školy pro 360 žáků. 

Ke stávajícím budovám budeme dělat přístavby (ZŠ Hostýnská, ZŠ Břečťanova, ZŠ Solidarita). 

Budeme nadále oceňovat vynikající učitele, motivovat schopné ředitele a pomáhat jim při sdílení dobré praxe. 

Zkvalitníme školní stravování a budeme rozvíjet schopnosti mladých lidí v žákovských parlamentech. 

Podporujeme program Trenéři ve školách a výstavbu tělocvičny na Solidaritě.

PRO solidární DESÍTKU

Budeme pokračovat v promyšleném přidělování obecních bytů, aby se dostalo na ty nejpotřebnější. Nedopustíme bezhlavé přidělování ani hromadné rozprodávání bytů. 

Budeme i nadále podporovat aktivní seniory, místně zavedené neziskovky, sousedské aktivity a rodinná centra. 

Především pro rodiny a seniory ve vyšším věku zachováme co největší množství sociálních služeb.

Máme hotový plán prorodinných a proseniorských kroků. Na konkrétních místech podpoříme mezigenerační solidaritu. 

Rozšíříme síť dětských skupin a budeme opravovat hřiště podle potřeb dětí i rodičů. 

Prohloubíme spolupráci se zdravotnickými zařízeními na Praze 10. 

Jsme připraveni pomáhat zejména maminkám s dětmi a prarodičům, prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině. Občané Prahy 10 si pomáhali během pandemie – a umí být solidární, když potřebují pomoc naši hosté z Ukrajiny. Nic z toho neděláme na úkor našich občanů. 

PRO kulturní DESÍTKU

Držíme se zásady „lépe 100 akcí za 10 tisíc než jedna za milion“. 

Oživili jsme kulturu na Desítce a dál budeme podporovat sousedské spolky a kulturní aktéry. 

Budeme rozvíjet kulturní a společenské dění ve vršovickém Vzletu. 

Připravíme opravu zanedbaného Kulturního domu Barikádníků. Podpoříme další výstavy po Praze 10 a budeme zde hostit významné festivaly. 

Obnovíme letní divadelní scénu v Heroldových sadech. 

Podporujeme obnovu Malešického statku a zámečku.

Se státem budeme aktivně jednat o důstojném provozu vily bratří Čapků. 

Bytovou i kulturní funkci bude mít i Dům Prahy 10 na místě KD Eden. 

NAŠI KANDIDÁTI DO ZMČ PRAHA 10

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10
senátorka Parlamentu ČR

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA

Milan Maršálek

předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu na Praze 10

Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na Praze 10

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10

Adam Šilar

zastupitel na Praze 10

Veronika Žolčáková

předsedkyně Komise bytové politiky na Praze 10

Matěj Štěpánek

zastupitel na Praze 10

Tomáš Janík

kandidát na zastupitele

Gabriela Kolářová

kandidát na zastupitele

Karel Duchek

zastupitel na Praze 10

Ondřej Ertl

kandidát na zastupitele

Olga Škochová Bláhová

předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 na Praze 10

Naši experti

Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Janík

koordinátor procesů udržitelného rozvoje

Student doktorského studia PřF UK, pracovník vědecko-výzkumné organizace, vedoucí skautského střediska na Praze 10.

Mgr. Eliška Čepová

koordinátorka sportovních a volnočasových projektů

Projektová manažerka, členka předsednictva SVJ na Praze 10.

Ing. René Kubášek

člen Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

Specialista v oblasti kultury, pracovník mezinárodní komunikace Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

Mgr. Barbora Špičáková

členka Komise památkové

Historička umění, teoretička designu a nových médií, autorka knihy Sídliště Solidarita.

Mgr. Regina Dlouhá

členka Komise výchovně vzdělávací

členka Komise pro strategii zdravého města a MA 21

Ředitelka Klubu K2 (rodinné centrum a školka), členka Unie center pro rodinu a komunitu.

Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.

člen Komise územního rozvoje

Architekt a akademický pracovník, od roku 2010 autorizace ČKA, od roku 2017 městský architekt v Blatné.

Mgr. Laura Pavlíková

členka Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Specialistka v oblasti strategického plánování, Sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

GDPR

14 + 12 =

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.

Adam Šilar

zastupitel na Praze 10, referent ministerstva kultury

29 let, KDU-ČSL – Vršovice

Kontakt: adam.silar@praha10.cz

Gesce: bytová politika, kultura

Adam na radnici působí v komisi bytové politiky, která řeší problematiku městských bytů. Mimo to je také členem kontrolního výboru a návrhového výboru, který se podílí na zajištění průběhu zastupitelstva podle jednacího řádu.

Narodil se na Vinohradech, kde prožil téměř celý svůj život. Během studia se věnoval pořádání koncertů a hudebních festivalů. Je členem KDU-ČSL, v současnosti členem předsednictva pražské organizace. Na ministerstvu kultury se věnuje dotačním programům na obnovu kulturních památek.

Olga Škochová Bláhová

předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 na Praze 10, specialistka na kulturní plánování

44 let, bez politické příslušnosti – Vršovice

Kontakt: olga.skochova@praha10.cz

Gesce: strategické plánování, kultura, územní rozvoj, MA 21

Olga se jako předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města věnuje strategickému rozvoji MČ. Podílí se na metodickém vedení zpracování Strategického plánu MČ i metodice jeho realizace, spolupracuje na nastavení projektového řízení na UMČ.  

Profesně se věnuje strategickému plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti kultury a cestovního ruchu na úrovni měst a krajů v Praze, České republice i v zahraničí ve společnosti Onplanlab. V letech 2013- 2018 se podílela na nastavení agendy kulturního plánování v Praze na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Spolupracovala s Nadací VIA jako hodnotitelka projektů komunitního rozvoje. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Vršovicích více než 20 let.

Matěj Štěpánek

zastupitel na Praze 10, student politologie

30 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: matej.stepanek@praha10.cz

Gesce: bezpečnost, životní prostředí

Matěj se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí pro občany Prahy 10. Jako člen Komise bezpečnostní se proto za tuto oblast podílel na přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje. Taktéž je členem Návrhového výboru a Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Vyrůstal ve Vršovicích a vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy, následně Security Studies, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia mimo jiné pracoval pro Mezinárodní festival spisovatelů Praha. Je svobodný a v současnosti žije na Vinohradech.

Václav Vlček

předseda Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na Praze 10, člen představenstva Družstva fanoušků Bohemians

31 let, bez politické příslušnosti - Strašnice

Kontakt: vaclav.vlcek@praha10.cz

Gesce: sport a volný čas, kultura, dotace

Václav se poslední čtyři roky v zastupitelstvu věnoval zejména rozvoji sportu a spolupráci se sportovními kluby. Díky němu se na několika základních školách do výuky tělesné výchovy zapojili profesionální trenéři z lokálních klubů. Zároveň spolupracoval s volnočasovými spolky (skauty, atp.), kterým pomohl otevřít dvě nové klubovny na území Prahy 10. Z pozice člena majetkové komise dohlížel na zodpovědnou správu obecních pozemků, bytů a nebytových prostor. Těmto oblastem by se v příštím volebním období rád opět věnoval.

Od roku 2018 působí jako uvolněný člen zastupitelstva. Je členem představenstva Družstva fanoušků Bohemians. Studoval ve Švédsku a v Německu. Po studiu pracoval jako analytik v nadnárodní IT firmě. Mnoho let se dobrovolně věnoval práci s mládeží. Je držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského pro pravidelné dárce krve.  Je ženatý a žije ve Strašnicích.

Veronika Žolčáková

ve volebním období 2018 - 2022 předsedkyně Komise bytové politiky na Praze 10, projektová manažerka, poradkyně senátorky v oblasti bydlení

38 let, bez politické příslušnosti – Vršovice a Strašnice

Kontakt: veronika.zolcakova@vlasta10.cz, 774 831 116

Gesce: bytová politika, oblast sociální a zdravotní, IT

Veronika odpovídá v Koalici VLASTA na všechny dotazy týkající se bydlení na Praze 10. Snaží se nacházet stále lepší řešení problémů, které řešíte, i hledat nové cesty k tomu, jak udělat bydlení dostupnější.

Je předsedkyní Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 a zaměřuje se především na oblast dostupného bydlení a sociální péče. Podílela se na vytvoření nových pravidel nakládání s obecními byty na Praze 10 a na otevření Kontaktního centra bydlení, kam přicházejí občané řešit různé problémy s bydlením. Má zkušenosti jako projektová manažerka z ICT sektoru (pracovala pro Microsoft, Devoteam a Novartis). Na první rodičovské dovolené řídila volební kampaň Renaty Chmelové do Senátu a následně pro ni jako senátorku začala pracovat jako jedna z asistentů. Žije s rodinou se dvěma dětmi ve Strašnicích na sídlišti Solidarita, kam přesídlili z vršovického sídliště Vlasta.

Karel Duchek

zastupitel na Praze 10, elektrotechnik, živnostník

76 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: karel.duchek@vlasta10.cz, 603 265 686

Gesce: bezpečnost, podpora podnikání, strategické investice

Karel dbá na bezpečnost nás všech a jako celoživotní živnostník i na dobré podmínky všech našich podnikajících sousedů. V oblasti bezpečnosti a podpory podnikání je tedy ideální kontaktní osobou.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích, kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality, doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu. Upozornil na závady elektroinstalace na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy 10 na školy v přírodě, a prosadil jejich odstranění a vrácení neoprávněně fakturovaných peněz zpět městské části. Má tři děti a osm vnoučat.

Milan Maršálek

zastupitel na Praze 10, ve volebním období 2018 - 2022 působil jako předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu a předseda Komise územního rozvoje, vedoucí ochránců přírody v Malešicích

39 let, bez politické příslušnosti – Malešice a Vršovice

Kontakt: milan.marsalek@vlasta10.cz, 732 527 171

Gesce: životní prostředí a udržitelný rozvoj, územní rozvoj, doprava a městská infrastruktura

Milan dlouhodobě prosazuje šetrný přístup k životnímu prostředí a zdravý rozvoj celé Prahy 10. Proto podporuje praktická adaptační opatření na klimatickou změnu. Záleží mu na kvalitě veřejné zeleně a prosadil několik nových desítkových významných stromů. Velkou měrou se podílel na úspěšném odmítnutí kontejnerového překladiště Terminál Malešice. Odpovědně připomínkuje stanoviska a námitky samosprávy ke změnám územního plánu a k připravovaným významným stavebním záměrům na území naší městské části. Desítku si přeje jako město krátkých vzdáleností a dobrých sousedů.

Vystudoval krajinné inženýrství, nejprve pracoval v akademické sféře, později jako specialista životního prostředí ve státní organizaci. Přes 20 let působí jako vedoucí turistického oddílu a ekocentra při Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Od podzimu 2021 je předsedou celorepublikového Sdružení mladých ochránců přírody. Patří mezi zakládající členy dobrovolné iniciativy Naše Malešice.  V současnosti bydlí ve Vršovicích, má jedno dítě.

Lucie Sedmihradská

radní pro finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet na Praze 10, VŠ učitelka, ekonomka

47 let, bez politické příslušnosti – Vinohrady

Kontakt: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz, 777 867 009

Gesce: finance, rozpočet, dotace a participativní rozpočet

Finance, čísla a analýzy jsou hlavní doménou naší Lucky, jež je otevřena všem analyticky smýšlejícím spoluobčanům, zejména na podzim, tedy v době přípravy rozpočtu pro příští rok.

Lucie je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů a financování obcí. Díky tomu nyní postupně na Praze 10 přebíráme dobrou praxi - laický komentář k rozpočtu i závěrečnému účtu, hospodaření bez rozpočtového provizoria, zjednodušení administrativních procesů. Je vdaná, má tři děti a žije na Vinohradech.

David Kašpar

lídr kandidátky, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10, místopředseda STAN Praha, předseda správní rady Kreativní Prahy (KREP!), kulturní manažer, VŠ učitel

44 let, Starostové a nezávislí Praha 10 - Strašnice

Kontakt: david.kaspar@praha10.cz

Gesce: školství, kultura a sousedské vztahy, redakční rada měsíčníku Praha 10

David je nejpovolanější kontaktní osobou pro všechny aktivní občany Prahy 10, komunitní centra, členy kulturních organizací i občany, jež mají podněty k fungování mateřských a základních škol na Praze 10.

Místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy na Praze 10 se dlouhodobě věnuje otázkám kulturního rozvoje města. Ať už jako kreativní ředitel kulturního centra Zahrada, jako programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art nebo jako ředitel kulturní organizace Praha 14 kulturní. Mezi lety 2014 - 2018 spolupracoval s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dnes vyučuje na katedře produkce DAMU. Se ženou, dvěma dětmi a psem Lotou žije na Solidaritě.

Pavel Mareš

předseda zastupitelského klubu Koalice VLASTA, předseda Komise výchovně vzdělávací, člen Výboru sociálního a zdravotního

šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství

46 let, KDU-ČSL – Strašnice

Kontakt: pavel.mares@vlasta10.cz, 721 285 237

Gesce: školství, oblast sociální a zdravotní, redakční rada měsíčníku Praha 10; dozorčí rada Praha 10-Majetková, a. s.

Chcete nám dát zpětnou vazbu k radničním novinám? Chcete navrhnout pozitivní změnu pro občany Prahy 10 v oblasti sociální, vzdělávací či rodinné politiky? Kontaktujte předsedu zastupitelského klubu Vlasta.

V zastupitelstvu se zaměřuje na změny k lepšímu v sociální oblasti i ve vzdělávání. Podílel se na koncepci obnovených radničních novin, mj. na tom, aby hlavní slovo v novinách neměli politici, ale školy, neziskové i podnikající subjekty. Stál u zřízení hospicové a paliativní péče pro občany Prahy 10 a Učitelské ceny bratří Čapků pro učitele Prahy 10.

Komunální politik má být podle něj osobně zodpovědný za to, co dělá. Sám se považuje za soucitného konzervativce. S rodinou žije ve Strašnicích.

Renata Chmelová

starostka MČ Praha 10, senátorka Parlamentu ČR

51 let, bez politické příslušnosti – Záběhlice

Kontakt: renata.chmelova@vlasta10.cz, 724 022 964

Gesce: strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21

Trápí Vás něco na Praze 10? Neváhejte kontaktovat Vaši starostku, každého ráda vyslechne. Dlouhodobě prosazuje otevřenou správu věcí veřejných jako senátorka i starostka.

Renata více než 10 let zasahuje do veřejného dění. Jako starostka má v gesci strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy a Místní agendu 21, ale na řešení je toho každý den na radnici mnohem více. Dlouhodobě se věnuje dostupnému bydlení, kritické situaci na úřadech práce, nebo odstraňování vraků z ulic. V roce 2009 spustila petici proti zástavbě Trojmezí, kterou úspěšně dotáhla do podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do rozhodování a územnímu plánování. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.