Dotazy občanů – Park Magnitogorská

V ulici Magnitogorská má vyrůst bytový dům. Co s výstavbou městská část dělá a jak je možné, že se v lokalitě staví? Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 se k záměru investora, který byl představen v roce 2022 formou architektonické studie, vyjádřila nesouhlasně....

Matěj Štěpánek o protidrogové politice

Jako předseda Komise protidrogové vítám chystanou vládní novelizaci zákona o návykových látkách. Zakotvení nové kategorie v seznamu tzv. psychomodulačních látek nám do budoucna pomůže řešit problémy s novými typy látek i na území naší městské části a zamezí současnému...

Zpráva o činnosti radního Milana Maršálka

V oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsme se na začátku letošního roku při skladbě rozpočtu věnovali stabilizaci financí na straně nejvýznamnějších provozních položek rozpočtu, kterými jezajišťována běžná péče o veřejnou zeleň (cca 65 milionů Kč/rok) a úklid...

Evropský týden udržitelnosti

Celoevropská iniciativa Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) propaguje myšlenku udržitelného rozvoje a aktivit, které se tomuto tématu věnují. V rámci tohoto týdne se každoročně konají tisíce nejrůznějších akcí – od konferencí a seminářů, přes výstavy a filmová...

Navrhněte nové významné stromy na Desítce

Nejsou jen zdravé a estetické, ale rovněž připomínají nějakou významnou událost, přinášejí důležitá poselství, jsou jakkoliv atypické nebo vysazené na netradičním místě. Taková je charakteristika tzv. významných stromů. Na území MČ Praha 10 je aktuálně takovýchto...

Ukliďme svět

Podzimní termín dobrovolnické iniciativy Ukliďme svět sice připadá na 16. září letošního roku, ale zapojit se do úklidu veřejných prostranství je možné kdykoliv. První srpnovou neděli tak učinil kolektiv pracovníků malešické prodejny Billa, který se pustil...

Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy

V Praze 10, na adrese U Plynárny (proti č. o. 99) v katastru Michle, byl tento měsíc zprovozněn nový sběrný dvůr hlavního města Prahy.  Využívat této služby mohou bezplatně všichni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří obsluze zařízení prokáží své bydliště na území...

Adoptujte strom

V roce 2020 spustila radnice Prahy 10 projekt „Adoptuj strom!“. Vyšla tak vstříc zájmu veřejnosti o dobrovolnickou péči o vybrané dřeviny, které jsou součástí systému městské zeleně, v tomto případě ve správě Odboru životního prostředí. V současnosti občané Desítky...

David Kašpar o podpoře rodin

Mít zdravou a šťastnou rodinu je možná jeden z nejvyšších cílů v životě člověka. A není to nic automatického ani jednoduchého. Každá rodina v sobě spojuje řadu agend – od výchovy dětí, péče o blízké, pomoci v těžké životní situaci až po časté nákupy či potřebu...

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.