Nové formy práce vládnoucí koalice?

Deset lidí zbytečně čekalo v zasedací místnosti rady, aby mohlo proběhnout zasedání Komise bezpečnostní Rady MČ Praha 10. Členové komise se omluvili až v den konání komise 30. 3. 2015, jeden e-mailem, dva telefonicky, jeden na místě, při zahájení jednání a odešel,...

První číslo VLASTNÍCH NOVIN je tady!

V prvním čísle VLASTNÍCH NOVIN, které si můžete prohlížet, stahovat či šířit s pomocí tohoto odkazu, najdete na 4 stranách celkem 14 autorských článků o Praze 10 opírajících se leckdy o dosud neznámá fakta.  První stranu a titulní článek věnujeme stopadesátimilionové...