Berou vám noviny, poslouchejte

Náš zastupitel Miloslav Müller poslal šéfredaktoru radničních novin „Praha 10“ ke zveřejnění následující text: To, co právě držíte v ruce, je periodický tisk územního samosprávního celku, jak ho definuje tiskový zákon č. 305/2013 Sb. Jeho vydavatel je...