Také obec má usnadňovat život rodinám

Příspěvek starostky Renaty Chmelové k aktuálně projednávané Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 na semináři „Deset kroků k rodinné politice“, pořádaném Unií center pro rodinu a komunitu, z. s., pod záštitou předsedy Stálé komise pro rodinu, rovné...

Očkování v domovech pro seniory

Jako první v Praze 10 dostali vakcínu proti koronaviru klienti a pracovníci domovů pro seniory. Očkování více než 130 osob probíhalo od pátku 8. do pondělí 11. ledna ve všech zařízeních, která spravuje zdejší Centrum sociál‑ ní a ošetřovatelské pomoci (CSOP)....

Malešice, věc veřejná

Věcí veřejnou se myslí zřízení noclehárny pro lidi bez domova. Diskutovali jsme o ní na zastupitelstvu Prahy 10 v KD Barikádníků dne 9. 11. 2020. Mohla to být věc, která nemusela vzbuzovat diskusi, kdyby se nestalo několik chyb. Předně chci poděkovat naší starostce...

Garance sociálních služeb

 V sedmi bodech: – Koalice nelže, ale řeší problém, který vyvolalo nečekané a totální selhání pana Černého, ředitele příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) Praha 10. – Koalice řeší problém s Magistrátem hl. m. Prahy i se zástupci...

Řešení situace v CSOP

V otázce se skrývá háček a opozice to dobře ví. Ano, dotace a granty na sociální služby uděluje hlavní město Praha. Žádosti však nepodává vedení radnice, nýbrž příspěvková organizace Prahy 10 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). CSOP má vlastní vedení,...