Také obec má usnadňovat život rodinám

Příspěvek starostky Renaty Chmelové k aktuálně projednávané Koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 na semináři „Deset kroků k rodinné politice“, pořádaném Unií center pro rodinu a komunitu, z. s., pod záštitou předsedy Stálé komise pro rodinu, rovné...

Jubileum Jana Kotěry

Praha 10 si letos připomíná 150. výročí narození Jana Kotěry, zakladatele české architektonické moderny. Na jejím území, konkrétně v Hradešínské ulici na Vinohradech, si slavný tvůrce v roce 1909 postavil vlastní vilu s ateliérem a zanechal zde i další realizace....

Poděkování starostky

Přinesl i Vám uplynulý rok poznání, o koho se můžete opravdu opřít? V době epidemie COVID-19 leží na mnohých velké břemeno. Někomu možná už docházejí síly, odolnost a trpělivost. Chci tu jako Vaše starostka veřejně poděkovat. Děkuji všem...

Praha 10 rozdělila dotace

Zastupitelstvo naší městské části schválilo dotační podporu pro 262 projektů, na které v letošním roce poskytne celkem 27 milionů korun. Organizace mohly žádat o peníze na jednorázové akce i celoroční činnost ve čtyřech oblastech: kultura / sport, mládež a volný čas /...