Přinesl i Vám uplynulý rok poznání, o koho se můžete opravdu opřít? V době epidemie COVID-19 leží na mnohých velké břemeno. Někomu možná už docházejí síly, odolnost a trpělivost. Chci tu jako Vaše starostka veřejně poděkovat.

Děkuji všem zdravotníkům na území MČ Praha 10, zejména těm, kteří pracují v LDN v Obloukové ulici a v nemocnici na Vinohradech. Poskytují v náročných podmínkách zdravotní péči i psychologickou podporu pacientům a příbuzným. I v situaci, kdy lidský život končí.

Děkuji sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dobrovolníkům ve zdravotních, sociálních a návazných službách. Obzvlášť těm z našeho Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.

Vyjadřuji velký respekt neformálně pečujícím osobám. Lidem, kteří se v rodinném prostředí starají o člena rodiny se zdravotním postižením, s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo o seniora vyžadujícího osobní kontakt.

Děkuji všem církevním společenstvím, charitám a diakoniím. Obzvlášť duchovním a jejich asistentům a asistentkám, kteří za ztížených podmínek po celý rok poskytují – zdarma – duchovní a duševní podporu všem, kdo je o to požádají.

Děkuji učitelům i nepedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ zřizovaných Prahou 10 i pracovníkům školních jídelen za jejich práci a úsilí v době pandemie. A samozřejmě rodičům!

Děkuji úředníkům, kteří prokázali, že je třeba být nejen kompetentní, ale také mít srdce na pravém místě. Díky za to, že se o Vás můžeme opřít.

Díky Vaší pomoci fungujeme jako vzájemně provázané společenství občanů. Jako obec odpovědných a soucitných občanů, kteří nemyslí jen na sebe, ale také na druhé. Držme si v příštích měsících palce.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.