Horský hotel

Horský hotel na Černé hoře, kam jezdí děti z Prahy 10 na školu v přírodě, měl projít o prázdninách 2014 velkou opravou. Učitelé, kteří tam jezdí s dětmi opakovaně, nás upozorňovali, že tam jsou velmi málo vidět výsledky prázdninové opravy. Na žádost zastupitelů Vlasty...

Kino Vzlet

10 let od nevypsané soutěže na rekonstrukci kina Vzlet Kino Vzlet je stále nedokončené a prázdné. V únoru uplynulo již 10 let od podepsání nájemní smlouvy na Kino Vzlet mezi MČ a společností Klang, s.r.o., podle které mělo být kino zkolaudováno v listopadu 2008. To se...