ÚSPĚCH V MÍSTNÍ AGENDĚ 21

PRAHA 10 Naší městské části se v loňském roce podařilo již druhý rok po sobě obhájit úroveň kategorie C místní Agendy 21 (MA21). Jedná se o metodu, která ukazuje, jak pokročilou úroveň mají města a obce při uplatňování principů udržitelného rozvoje a „dobrého...