Celoevropská iniciativa Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) propaguje myšlenku udržitelného rozvoje a aktivit, které se tomuto tématu věnují. V rámci tohoto týdne se každoročně konají tisíce nejrůznějších akcí – od konferencí a seminářů, přes výstavy a filmová promítání až po workshopy či komunitní setkání. Rozmanitost těchto akcí je veliká, cíl však jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, ve kterém žijeme, a svou troškou přispět k jeho zlepšení. Každý dobrý hospodář totiž ví, že se o svůj statek má starat tak, aby z něj mohly žít i jeho děti.

ETUR zaštiťuje na celostátní úrovni Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj a k této aktivitě se poprvé připojuje také naše městská část. Jednou z aktivit, tradičně podporovaných radnicí, je pořádání osvětových kampaní a zapojování občanů a spolků do dění v městské části s přesahem do různých témat, zejména v oblastech ochrany životního prostředí a předcházení vzniku odpadů. „Nyní se chceme více zaměřit na konkrétní oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Souvisí to s kladně hodnoceným zapojením městské části do dlouhodobého vyhodnocování kvality života metodou místní Agendy 21 (MA21), kde Desítka patří mezi 9 nejlépe hodnocených obcí v České republice. Navazujeme na dobrou tradici dřívějších kampaní Desítka bez odpadu a ke spolupráci tradičně zveme místní organizace,“ říká Milan Maršálek, radní s kompetencemi životní prostředí a udržitelnost a MA21.

A na jaké akce se můžete v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje na Desítce těšit? Na úvod nás v Kině Pilotů čeká promítání filmů s ekologickou tematikou v rámci Ozvěn Ekofilmu, a to díky spolupráci s MŽP ČR. Městská část se bude znovu hlásit k deklaraci #dostbyloplastu na MČ Praha 10 pro období 2023– 2026, a dále se tak snažit omezovat používání jednorázového nádobí a plastů. Ve spolupráci s Městskou knihovnou se projdeme nejen po knihobudkách v rámci kulturně-ekologické procházky po Vršovicích. Spolu s Klubem K2 připravujeme akce k tématu udržitelného rodičovství – budeme SWAPovat dětské hračky a zabývat se psychickou pohodou rodičů. V rámci kulatého stolu s realizátory udržitelných řešení ve veřejném prostoru se budeme snažit hledat možnosti jejich další podpory a šíření dobrých nápadů. O zářijových sobotách můžete navštívit spolkové stánky na farmářských trzích na Kubáni, za což velice děkujeme organizátorům a organizátorkám trhů.

Podrobný program bude uveřejněn na webu městské části na stránce www.praha10.cz/etur.

Pokud se chcete zapojit do této či do jiné z osvětových aktivit radnice i se svou organizací, napište nám na e-mail milan.valek@praha10.cz. Těšíme se na spolupráci!

                                                                                                                                                        

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, září 2023.

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.