Učitelská prémie bratří Čapků

Rada MČ Praha 10 dne 3. listopadu schválila statut Učitelské prémie bratří Čapků. Návrh vznikl v koalici VLASTA, zastupitel Mareš jej přednesl v Komisi výchovně vzdělávací. Ta o něm během tohoto roku živě diskutovala, připomínkovali jej i ředitelé všech základních...