Horský hotel nevzkvétá

Problémy s pitnou vodou uzavřely Horský hotel. Těsně před začátkem školního roku 2017/2018 oznámila radnice, že z bezpečnostních a hygienických důvodů přerušuje program škol v přírodě na Černé hoře. Vyvrcholily tak problémy s provozovatelem hotelu, firmou Gastro...

Zděděné smlouvy pořád smrdí

Koalice VLASTA vstupovala do veřejného dění s vědomím, že MČ Praha 10 je vázána řadou smluv, které pro ni nejsou vůbec výhodné. To, na co jsme přišli, ale předčilo nejhorší očekávání. Čeho se smlouvy týkají a jak nevýhodné jsou? Proč aspoň některé z nich není...

Horský hotel

Horský hotel na Černé hoře, kam jezdí děti z Prahy 10 na školu v přírodě, měl projít o prázdninách 2014 velkou opravou. Učitelé, kteří tam jezdí s dětmi opakovaně, nás upozorňovali, že tam jsou velmi málo vidět výsledky prázdninové opravy. Na žádost zastupitelů Vlasty...