Když v roce 2007 Praha 10 kupovala Horský hotel, nikdo se tím, jak to v Krkonoších bude fungovat, nezabýval. Najít udržitelný ekonomický model je obtížné. Posuďte sami.
Budova z roku 1935 bez zateplení v 1 289 metrech nad mořem je vytápěna elektřinou. To je velmi drahé. Velmi drahá je i doprava – lanovka stojí 150Kč za dítě.
Levná není ani údržba vybavení – 33 týdnů v roce pobývají v objektu děti. A tak bez jakéhokoliv zisku jsou náklady na pobyt srovnatelné s cenami soukromých subjektů.
Za značného úsilí všech zúčastněných a při plném využití kapacity se nyní daří držet hospodaření na „černé nule“. Horský hotel prošel rekonstrukcemi v řádu desítek milionů v letech 2008 a 2014. Jenže na jeho stavu to není moc vidět! Po modernizaci a rekonstrukci volá skoro všechno – a hotel si na to vydělat nedokáže.
Jak se daří naplnit kapacitu hotelu? Díky financování škol v přírodě a lyžařských kurzů z rozpočtu Prahy 10. Naše městská část plně hradí dětem a pedagogům pobyt v Horském hotelu, jejich stravu i dopravu. V roce 2019 vyjede zhruba 3 600 osob za 15 milionů Kč.
Je to nejrozsáhlejší sociální program tohoto typu v hlavním městě. Dotace na školy v přírodě a provozování Horského hotelu jsou spojené nádoby. Změna v systému dotací ohrozí ekonomiku hotelu – a neprosperující hotel zase odčerpá zdroje z rozpočtu a na dotace už nezbude…
Nacházíme se v roce, kdy zodpovědně a pečlivě prověřujeme a porovnáváme všechny možnosti. Vybrat musíme tu, která bude přínosem pro naše děti a kterou budeme zároveň schopni dlouhodobě financovat.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červenec/srpen 2019.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz