Špatný předvánoční vtip! Ožívá překladiště v Malešicích… Terminál Malešice musí občané i představitelé Prahy 10 odmítnout

Po čtyřech letech se vrací možnost realizace velkokapacitního stavebně-dopravního záměru překladiště Malešice. V těchto dnech byl potichu uveřejněn v příslušném věstníku záměr “Terminál Malešice”, u kterého byl zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí...