Rada MČ Praha 10 dne 3. listopadu schválila statut Učitelské prémie bratří Čapků. Návrh vznikl v koalici VLASTA, zastupitel Mareš jej přednesl v Komisi výchovně vzdělávací. Ta o něm během tohoto roku živě diskutovala, připomínkovali jej i ředitelé všech základních škol v Praze 10. „Ředitelé nám dali poměrně kritickou zpětnou vazbu. Jejich připomínky jsme probrali v říjnu a většinu z nich přijali,“ říká zastupitel VLASTY Pavel Mareš. 

V každé základní škole Prahy 10 tak bude mezi dva pedagogy (jednoho z 1., druhého z 2. stupně) rozdělována částka 25 000 Kč. Učitelé budou oceněni za kvalitní, mimořádně dobré nebo dlouhodobě přínosné výsledky ve výchově a vzdělávání. Nominace se zdůvodněním bude podávat školská rada, kde mají zástupce učitelé, rodiče i městská část. 

„Nemělo by jít o soutěž v popularitě. Školská rada by neměla hodnotit jen jednorázový výkon či dojem, ale hlavně dlouhodobý přínos učitele pro žáky, rodiče, vztahy a atmosféru ve škole nebo reprezentaci školy navenek. Oceněno může být i řešení konkrétního výchovného problému,“ upřesňuje Mareš. 

Schválení Učitelské prémie je dobrým příkladem spolupráce stran zastoupených v zastupitelstvu. Koalice VLASTA od samotného počátku o takovou spolupráci ve prospěch občanů Prahy 10 stojí. Tam, kde je to třeba, kritizujeme, tam, kde máme příležitost, stavíme.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.