Zastupitelstvo naší městské části schválilo dotační podporu pro 262 projektů, na které v letošním roce poskytne celkem 27 milionů korun. Organizace mohly žádat o peníze na jednorázové akce i celoroční činnost ve čtyřech oblastech: kultura / sport, mládež a volný čas / sociální a zdravotní oblast / ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Dotační programy byly vypsány na konci loňského září. Přijímání žádostí předcházela intenzivní informační kampaň, která zahrnovala také videokonference se zájemci o podání dotačních žádostí, manuál s klíčovými informacemi a také videonávod pro práci s dotační aplikací Grantys. Radnice obdržela celkem 416 žádostí o dotační výpomoc, ale podmínky řízení nakonec splnil jen výše uvedený počet z nich. „Vytvořili jsme zvláštní pracovní skupiny hodnotitelů pro každou oblast. Ty posuzovaly kvalitu jednotlivých projektů, jejich hospodárnost, zajištění vícezdrojového financování, počet účastníků z Prahy 10, úplnost požadovaných dokladů a také soulad záměru se strategickými cíli rozvoje naší městské části,“ vysvětluje radní Lucie Sedmihradská, která má na Desítce na starost finance, rozpočet a právě dotace.

Žádosti, které hodnotící skupiny navrhly k podpoře, následně schválila Rada městské části a odsouhlasili je i zastupitelé Prahy 10. Nejvyšší částku přiřkli projektům v oblasti sportu, mládeže a volnočasových aktivit (10,1 mil. Kč), následuje sociální a zdravotní oblast (9,7 mil. Kč), kultura (6,4 mil. Kč) a oblast ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (850 tis. Kč).

„Snažíme se podporovat nejen již zaběhnuté a tradiční akce a organizace, ale i uchazeče, kteří se přihlásí poprvé. Nové je letos například propojení některých oblastí s vědou, ať už prostřednictvím Science festivalu, nebo třeba polytechnického dne pro celou rodinu na Gutovce,“ doplňuje radní Sedmihradská, která zároveň zdůrazňuje, že v souvislosti s aktuální pandemickou situací má dotační podpora ještě větší význam než kdykoliv v minulosti. „Chceme spolkům, organizacím a institucím na našem území pomoci přečkat těžké období a podpořit je v návratu do normálního života.“

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2021.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.