TO JE NÁŠ PLÁN PRO DESÍTKU

Každý politik a každá politická strana nejen tady u nás na Desítce vám budou slibovat lákavé dílčí projekty, opravy chodníků, bezpečnost, sekání trávy v parku. Ne že by sekání trávy nebylo potřebné, rozhodně je. Ale víte, co je také potřebné? Je to vize. Vize, kam chceme Desítku posunout společně s vámi, našimi sousedy, a jak rozvíjet přirozeně rozdělené části města. A my to pro vás máme. 

Máme plán pro Desítku, který jsme vytvořili společně s vámi.

Když se řekne přirozené centrum kultury na Desítce, kde byste ho hledali? Ano, nejspíš ve Vršovicích a na Vinohradech. Tuto část nejlépe rámuje znovu se nadechující ulice Krymská, bývalé kino Vzlet přeměněné na inspirativní kulturní prostor. Ukrytá Čapkova, Kolbenova či Koterova vila, divadlo MANA a jeho Letní scéna v Heroldových sadech. Toto jsou opravdu kulturní místa, která přesahují svým významem hranice Desítky, a inspirují nás tak k vytvoření skutečného art districtu nebo, chcete-li, umělecké čtvrti. Rozhodně chceme tento potenciál dále rozvíjet společně s Prahou, státem a partnery.

A víte, že je tady i bývalé depo trolejbusů zvané Orionka? Co z něj tedy vytvořit unikátní základnu pro umělce, inovátory a startupisty, kteří zde budou nabízet kvalitní služby, vzdělávat, ale i bavit, a zároveň si tak celý prostor na sebe dokáže z velké části sám vydělat?

Podporovat kreativní podnikání a budování značky Art district bude ku prospěchu nás všech na Desítce.

Obnovíme oblíbenou letní divadelní scénu v Heroldových sadech.
Umění do živého města patří!
Dokončíme započatou rekonstrukci strašnické školy V Olšinách pro 360 žáků včetně nového školního hřiště a zrevitalizujeme navazující okolí metra Strašnická ve Strašnické náměstí, včetně bezbariérového přechodu pro chodce.

Které místo na Desítce podle vás pumpuje život do celého svého okolí? Ano, Srdcem Desítky je oprávněně okolí stanic metra Strašnická a Skalka. Každý den těmito místy procházejí tisíce lidí, a proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Proto naší prioritou zde bude zrenovování prostoru kolem metra Strašnická, rekonstrukce Nové strašnické školy či posílení úklidu a navýšení bezpečnosti přímo na Skalce.

Zdejší stanice metra však pumpují život i do širšího okolí, takže oživení a rekonstrukci si zaslouží kulturní dům Barikádníků i Strašnické divadlo. Energii tady však napumpujeme i do životního prostředí, třeba novým parkem na Solidaritě, a do roky opomíjeného základního školství. Základní škola Solidarita dostane tolik potřebnou přístavbu nové tělocvičny.

Vdechneme nový život prostoru v okolí stanice metra Skalka a dále propojíme odpočinkovou zónou s rekreační lokalitou lesa Rabakovská. Připravíme projekt rodinného centra Skalka.

Kde to naopak už výrazně žije, je bezpochyby volnočasový areál Gutovka, který má po letech tápání konečně kvalitního provozovatele místní restaurace. Lepší servis si ale zaslouží i zbytek areálu, včetně vodního světa a sportovišť. Kousek odtud se nám díky místním obyvatelům podařilo oživit park na Skalce. Náš plán je na něj navázat novým Korsem Skalka, to vdechne nový život prostoru v okolí stanice metra a pak dále propojí odpočinkovou zónu s rekreační lokalitou lesa Rabakovská. Sem upneme svoji další pozornost a připravíme zásadní úpravy. V lokalitě podporujeme vedle fungování školky a klubu K2 také výstavbu nového rodinného centra Skalka. Principem naší práce, který se nám obzvlášť na sídlištích osvědčil, je spolupráce s aktivními občany a komunitami v daném místě. Od nich vzešel právě i návrh na revitalizaci prostoru před základní školou Olešská a místního školního hřiště. A víte, co je ještě potřeba? Nová základní škola! Proto je součástí dlouhodobé části našeho plánu pro Desítku i stavba další základní školy na pozemcích dnešního strašnického brownfieldu.

Je to již dávno, co bývaly Vršovice samostatné město, poté se staly základním kamenem Prahy 10 a dnes patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí Desítky. Většina významných urbanistických staveb se soustředí podél hlavní Vršovické “třídy” od Kubánského náměstí až po lokalitu Bohemians.

Náš plán moderní Vršovické třídy počítá s přeměnou areálu Koh-i-nooru, s dokončením rekonstrukce desítkové radnice a přípravou Nového Edenu. Nový park Vlasta tady propojíme s drážní promenádou a celou Zelenou tepnou spojující Desítku. 

Celé sídliště Vlasta a okolí mezi Edenem a Koh-i-noorkou si zaslouží pozornost. Pojďme do tohoto místa vdechnout nový život, místním ho tím zkvalitnit a udělat z této části Novou Vlastu,na kterou budeme všichni pyšní. Podobně se zaměříme i na lokalitu Bohemians, kde architektonická soutěž rozhodne o podobě bytového domu a poté o rekonstrukci městského stadionu Ďolíček, zdejší promenáda okolo Botiče již byla zahájena.  
Plán pro Desítku myslí i na významná veřejná prostranství Vršovic. Spolu s vámi a s odborníky připravíme proměnu Čechova náměstí a oživíme Tržíček, nezastavěné náměstíčko mezi ulicemi Moskevská a Krymská. Ostatně projekt jsme společně s místními již připravili.

A rozhodně jsme v našem plánu nezapomněli ani na podporu kvalitních trhů na Kubánském náměstí. 

Ve spolupráci s veřejností připravíme proměnu a oživení Čechova náměstí.

Malešice patří mezi jedno z nejstarších pražských sídlišť, které má relativní dostatek zeleně, ale všichni víme, že i dlouhodobě nevyhovující veřejná prostranství. Rozhodně se vrhneme na revitalizaci veřejných ploch před bývalými obchodními centry Oáza a Astra. Další veřejné plochy budou následovat dle plánu. Menší zelené plochy jako parčíky a pásy veřejné zeleně budeme chránit před další zástavbou, která by způsobovala další nežádoucí oteplování města.

Zvýšenou péči budeme věnovat Malešickému parku. Na jeho vršku, kde se konečně po letech podařilo vykoupit i zbývající pozemky, dokončíme odpočinkové zóny s letní restaurací. Malešický park a les bychom v budoucnu rádi spojili zeleným pásem a myslíme tady i na lesní mateřskou školu. Rozhodně chceme i moderně zvětšit kapacitu základní školy Hostýnská. Dokončili jsme rekonstrukci polikliniky Malešice a v ní do roku 2026 prodloužili nonstop provoz lékárny. Všichni víme, jak je obtížné dostat se k lékům v čase, kdy je všechno zavřené. Proto tady pro vás chceme nonstop otevřenou lékárnu i nadále!

Podporujeme zklidňování dopravy na Malešickém náměstí a revitalizaci Malešického statku společně s opravou místního zámečku ve spolkový dům.

Chystané zavedení moderní tramvajové trati na Počernické ulici zlepší ovzduší místním. Nebojte, postaráme se o to, že všechny limity budou tvrdě dodržovány! Soustředit se budeme i na vyřešení parkování v oblasti. Pro dopravu bude klíčový rok 2030 a co nejdřívější možné zahájení výstavby Městského okruhu. Náš plán je jednoznačně pro tunelovou variantu okruhu. Zavřete oči a představte si to zklidnění dopravy, zejména pak na Malešickém náměstí, které by se tak stalo spolu s revitalizovaným areálem Malešického statku a zámku jeho novým přirozeným centrem odpočinku a setkávání místních obyvatel. 

Sídliště Zahradní Město a celé Záběhlice jsou největší desítkovou kombinací města a přírody. Chceme toto spojení ještě více podpořit! Zkultivujeme veřejná prostranství v Záběhlicích. Po vydařené úpravě Centra CÍL je na řadě i druhé záběhlické obchodní centrum KVĚT a jeho okolí. I nadále tady budeme proti vysoké nástavbě Centra Květ. Naopak budeme usilovat o získání zdejších veřejných prostor do správy městské části. Moderní přístavbou navýšíme kapacitu ZŠ Břečťanová a po opravené tělocvičně také zrevitalizujeme školní hřiště při ZŠ Švehlova. Šetrně upravíme promenádu Botiče ve starých Záběhlicích, která se zde napojuje na náš největší zelený celek přírodní park Trojmezí. Garantujeme, že desítkové Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová a právě připravovaná krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s vámi – s našimi sousedy.

Jsme proti vysoké nástavbě Centra Květ. Zkultivujeme tamní veřejné prostranství, aby sloužilo občanům sídliště k trávení volného času v důstojném prostředí.

V roce 2024 dokončíme Drážní promenádu – 4 kilometry dlouhý liniový park se stezkou, s oddělenými pruhy pro chodce, běžce, cyklisty a bruslaře. Postupně spolu propojíme významné zelené koridory Desítky v Zelenou tepnu Prahy 10, která povede od Trojmezí, podél toku Botiče a Drážní promenádou, dále přes Park Skalka až po Malešický les.

Klimatická změna je realitou, kterou pociťujeme všichni na vlastní kůži. Léta ani zimy už nejsou takové, jak pamatujeme. Objevují se větší a větší extrémy, a proto je potřeba reagovat. 
Představte si, že bychom v našem plánu pro Desítku propojili všechna významná zelená a rekreační místa v jednu velkou Zelenou tepnu. Toto zásadní klimatické opatření má následující klíčové části. Dle oceňované urbanistické studie upravíme veřejné prostranství a celou promenádu Botiče, podobně jako The High Line v New Yorku dokončíme na stopě bývalé železniční tratě mezi Zahradním Městem a Vršovicemi  Drážní promenádu, v další části Korso Skalka zlepšíme nevyhovující stav lesa Rabakovská a v souladu s projektem Městského okruhu připravíme rekreační trasu pro místní obyvatele s napojením na nový Park Skalka, v Malešickém lese zaručíme plné zachování tohoto městského lesa a jeho rekreační hodnoty pro místní a tzv. Jarovská třída po jeho žižkovském obvodu podpoří bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu s propojením na Vítkov a k Rokytce, na Třebešíně dotáhneme rozšíření Parku Jiřího Karena a v jeho okolí nepřipustíme vysokou zástavbu. 
Samostatně budeme pracovat na dlouhodobých přeměnách území ve prospěch modro-zelené infrastruktury a rozumně zvládnutelného počtu potenciálních nových obyvatel v brownfieldech na Bohdalci – Slatinách a v Malešické průmyslové zóně

Zelená tepna bude unikátním prostorem odpočinku a relaxace a zároveň zeleným pásem obepínajícím celou Desítku.

 

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.