Děkujeme voličům Prahy 10, kteří přišli k senátním volbám a podpořili PharmDr. Lubomíra Chudobu 9,78 % hlasů. 

Děkujeme Lubomíru Chudobovi za poctivě vedenou a férovou volební kampaň!

Narozen 22. 8. 1963 v Praze, ženatý, otec dvou synů   

Prezident České lékárnické komory, bez politické příslušnosti, podrobný životopis

Stručné představení na YouTube  –  Vizitky kandidátů na stránkách Českého rozhlasu

Mou kandidaturu podporují   –  Média   –  Facebookové stránky  –  Napište mi

Aktuálně:

– VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH SENÁTNÍCH VOLEB

– Koalice VLASTA – Prosíme podpořte PharmDr. Lubomíra Chudobu do Senátu

– Volební noviny koalice VLASTA – PharmDr. Chudoba do Senátu!


– TZ z 31.7. 2014: Koalice VLASTA na radnici  –  PharmDr. Chudoba do Senátu!

Proč kandiduji? 

Veřejně činný jsem od roku 1998. Ctím odbornou a poctivou týmovou práci. Byl jsem opakovaně zvolen prezidentem České lékárnické komory a zastupitelem MČ Praha 13. Česká lékárnická komora je pod mým vedením respektovanou organizací, které se daří navrhovat a cizelovat znění desítek nových legislativních norem ve prospěch občanů. V komunální politice jsem ovlivnil řešení řady problémů – podporou školních zařízení a seniorských aktivit počínaje a eliminací hazardu konče. Vím, do čeho jdu. Jako prezident lékárnické komory průběžně jednám s poslanci a senátory, s ministry i vysokými státními úředníky. V roli senátora vidím šanci ke zjednodušení české právní džungle. Má-li platit, že neznalost zákona neomlouvá, pak musí být zákon pro občana srozumitelný. A senátor o to musí usilovat. Chci přispět k tomu, aby chytří, pracovití a podnikaví občané měli důvod hodnotit politickou scénu příznivěji.

Mé programové priority:

Priority pro občany Prahy 10 vycházejí z mých diskusí s představiteli Koalice VLASTA. Palčivý je nedostatek míst v mateřských školách, nedostatek informací o investičních záměrech radnice, ochrana životního prostředí. Pozornost je nutné věnovat oblasti dodržování veřejného pořádku, zasadit se o eliminaci hazardu a „šmejdů“ a zabránit jakékoli korupci. 

Z celonárodních  témat jde o kvalitnější zdravotní péči  a ochranné limity spoluúčasti pacientů. Léky musí být dostupné a výše doplatků přiměřená. Jde mi o důstojné životní podmínky rodin s dětmi a seniorů. Více o mém programu

Co udělám pro splnění svých předsevzetí:

– Intenzivní práce senátora na plný úvazek
– Osobní účast na jednáních zastupitelstva Prahy 10
– Podněty a schůzky s občany senátního obvodu 22
– Koordinace a pomoc s prací místních sdružení a spolků

 

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.