„Chci, aby se lidem vracela důvěra v politiku“

Tisková zpráva k závěrečnému účtu kampaně senátorky Renaty Chmelové, 14. listopadu 2016

Renata Chmelová, senátorka Prahy 10 za koalici VLASTA (občané Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů a Desítky pro domácí), děkuje všem, kteří přispěli na její volební kampaň. Podle slibu daného na začátku kampaně také předkládá závěrečný účet – přehled o tom, jak bylo naloženo s financemi získanými od politických stran i individuálních dárců.

„Je pro mě přirozené, že volební kampaň má být transparentní. Musí být jasné, kdo na kampaň přispívá a to, jak se s penězi průběžně nakládá. Jsem bytostně přesvědčena o tom, že průhledné financování politických kampaní zásadním způsobem vrací důvěru v politiku,“ říká nová senátorka Prahy 10 Renata Chmelová.

Ještě důležitější je však podle ní druhý faktor: „Co ani na jednom grafu neuvidíme, je čas věnovaný občanům při kontaktní kampani v ulicích. Mluvila jsem osobně s více než třemi tisícovkami občanů, vyslechla si, co je trápí, co si přejí a zdali ve mne mají či nemají důvěru. A právě proto – i když jsem v 2. kole vyhrála v 87 okrscích ze 107 a celkem o 2141 hlasů – cítím spíš pokoru, než triumf. Do Senátu se z Prahy 10 dostane jen jeden a ten pak musí myslet na společný zájem a blaho všech občanů Prahy 10. Odteď reprezentuji v horní komoře českého Parlamentu své voliče, jimž ze srdce děkuji za podporu, ty, kteří dali hlas jiným kandidátům, ale také všechny ty, kteří k volbám z různých důvodů nešli. A to je velká odpovědnost,“ zdůrazňuje Renata Chmelová.

Rozpočet kampaně byl transparentní od samotného počátku. Přibližuje to volební manažerka Veronika Žolčáková: „Příspěvky individuálních dárců i politických stran jsme uveřejnili ještě o letních prázdninách. Během celé kampaně jsme dopodrobna informovali o jejich čerpání. Přehledný závěrečný účet, který nyní předkládáme, zahrnuje příjmy a výdaje spojené i  s 2. kolem voleb. Dobré účty dělají dobré přátele.“
Není náhodou, že kampaň Renaty Chmelové v Praze 10 byla pro veřejnost nejvíce průhledná i podle srovnání Transparency International.

A do čeho se investovalo nejvíc? „Nejdůležitější byla časová investice kandidátky i desítek dobrovolníků, kteří jí pomáhali při kontaktní kampani, s přípravou a roznosem novin, přípravou na mediální vystoupení atd. Finance směřovaly nejvíce do venkovní reklamy (billboardy, sololity, bannery na plotech našich podporovatelů, plakáty na telefonních budkách) a online kampaně (inzerce na Facebooku, sada volebních videí, moderní web). Kampaň byla oproti soupeřům poměrně úsporná a také zásadně pozitivní. Na to jsme v  týmu hrdí úplně nejvíc,“ uzavírá Veronika Žolčáková.

*) příspěvky na 2.kolo voleb budou zaplaceny do konce roku 2016, zatím byly uhrazeny ze zdrojů koalice VLASTA.

Příjmy  a výdaje kampaně v celkové výši 792.809,00 Kč lze detailně dohledat na transparentních účtech:

452.309 Kč Koalice VLASTA č. ú.: 2100991031 / 2010

340.500 Kč KDU-ČSL č. ú.: 0099333322/0800

Renata Chmelová
senátorka pro volební obvod č. 22,  („Praha 10“ = Praha 10, Praha-Dubeč, Praha-Štěrboholy)
renata.chmelova@vlasta10.cz; 724 022 964, www.Renata.Chmelova.cz

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

rezident Prahy 10 - Vinohrady, sportovec

34 let, STAN - Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, nestraník

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici věnuje zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Připravuje podklady a analýzy a zároveň je například spoluautorem mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10 https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

místopředsedkyně STAN Praha 10, finanční analytička

36 let, STAN – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika,zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.