• Stanovisko zastupitelského klubu Koalice VLASTA k obnově Malešické polikliniky

  O tom, že současná podoba polikliniky v Malešicích nevyhovuje, se mluví již léta. Objekt je široce využíván, na daném místě dobře plní svůj účel, a proto toto místo pro poskytování zdravotní péče chtějí zachovat všichni. Zadání pro polikliniku v Malešicích zní jasně: Chceme moderní zdravotní služby v chytrém objektu odpovídajícím 21. století. Chceme to co nejdříve. Chceme udržet stávající rozsah služeb, případně ho i navýšit. Jaké k tomu má Městská část Praha 10 jako vlastník objektu možnosti?

  Jaké zdravotní služby potřebují občané Prahy 10?
  První otázka zní: Jaké zdravotní služby v daném místě chceme a potřebujeme? Druhou výzvou je co nejlepší dispoziční řešení objektu. Doufáme, že do nového objektu se vejde co nejvíce a ty nejpotřebnější zdravotní služby. Třetí věcí je konzultace s provozovateli obdobných zařízení: Co by nám doporučili a čeho bychom se měli vyvarovat? Výsledkem komplexního posouzení by mělo být rozhodnutí, jakým způsobem polikliniku obnovit: zda pomocí rekonstrukce, nebo novostavby. O tom, že na daném místě má být poskytována obecně dostupná (nikoli luxusní) zdravotní péče, není pochyb.

  Neznámé faktory
  Co podporuje současné vedení radnice? Rekonstrukci stávajícího objektu v současných, nejspíš jen mírně upravených dispozicích. O řadě věcí přitom není známo víc. Například jak se bude řešit v současné době nevyhovující parkování? Jaká pozitiva současné polikliniky by bylo dobré posílit? Nejsou nám známy ani údaje o tom, jak velkou plochu využívají dnes lékaři, s jakou plochou se počítá pro obchody a nelékařské služby a kolik nového prostoru se v opraveném objektu získá. Plánem je vysoutěžit projektanta – a ten ať vymyslí vše ostatní. Koalice VLASTA si není jista tím, že toto povede k optimálnímu řešení.

  Kritéria pro optimální rozhodnutí
  Kritéria pro vyhodnocení nejvhodnější cesty jsou v zásadě tři – a dlužno říci, že se na nich shodne opozice i koalice:
  – Aby se během změn na poliklinice stávající lékaři neusadili natrvalo jinde.
  – Aby se proces nezadrhl a netrval výrazně déle, než bude plánováno.
  – Aby výsledek byl natolik dobrý, že poliklinika v Malešicích bude atraktivní jak pro lékaře, tak pro pacienty, a to při ekonomicky únosných provozních nákladech.

  Problémy z minulosti
  Předchozí vedení radnice dostalo Prahu 10 do velmi nevýhodné pozice. Městská část sice bude platit novou podobu objektu, ale výhody se týkají spíše současného nájemce – firmy MEDIFIN. V minulosti poliklinika fungovala jako příspěvková organizace městské části – obdobně jako dnes provozujeme např. LDN v Sámově nebo Domov pro seniory „Vršovický zámeček“ (prostřednictvím CSOP). V současnosti je správcem budovy, který ji má celou pronajatou, MEDIFIN a městské části zůstalo právo (ne)schválit změny podnájemních smluv v objektu.

  Memorandum a poměry mezi Prahou 10 a firmou MEDIFIN v minulosti
  Podle našeho mínění je memorandum schválené zastupiteli TOP 09, ČSSD, KSČM, exODS, exANO a Zelených výhodné jen pro MEDIFIN.
  Memorandum nově definuje vztahy s MEDIFINem. Připomeňme si minulost. MEDIFIN se už v roce 2013 zavázal k stavebním úpravám vnitřních prostor. Dostal za to IHNED prodloužení nájemní smlouvy o 10 let (!) a IHNED snížené nájemné na polovinu (!!!). Dostat dopředu tak velkou slevu na nájmu předtím, než se provede, co je smluvně slíbeno, svědčí o velmi špatném smyslu pro řádné hospodaření jak u minulého vedení Prahy 10 (v dnešní Radě jsou přitom zčásti titíž lidé), tak u jeho právníků (bývalý šéf odboru majetkoprávního je stále činný v představenstvu Praha 10-Majetková, a. s.).
  Co se dohodlo? Vlastně jen to, že a) MEDIFIN poté, co nesplnil, co slíbil, po memorandu pouze dorovná ono snížené nájemné (cca 45 mil. Kč/18 let); b) celou rekonstrukci provede na své náklady Městská část Praha 10, a ne dva, vzájemně velmi obtížně kooperující subjekty. Mimochodem koalice VLASTA prosazovala řešení „odpovědnost za stavbu musí mít jeden subjekt“ na výboru zdravotně sociálním už začátkem roku 2016. Jsme rádi, že se koalice k tomuto názoru rok poté přidala.
  Otázkou zůstává, proč Praha 10 na takové podmínky s MEDIFINem v roce 2013 vůbec přistoupila. Argument nedostatku finančních prostředků je lichý – k 31. prosinci 2013 bylo na účtech MČ Praha 10 více než 1,5 miliardy korun! Zdá se, že v tuto chvíli MEDIFIN z celé situace jen a jen profituje. Kromě sníženého nájemného od roku 2013 (které se teď narovnává) mu dodatek smlouvy z r. 2013 (bůhvíčím motivovaný) zajišťuje pronájem polikliniky až do roku 2030!

  Přítomnost a co dál?
  Toto jsou fakta z minulosti. Co dělat dnes? Koalice VLASTA žádala (prvně už jaře 2016) o to, aby se kromě rekonstrukce nekvalitní budovy plné azbestu zvážila i varianta novostavby. Zdůrazňujeme, že chceme odpovědně posoudit dvě varianty: rekonstrukci a novostavbu, a to po stránce časové (dokdy bude dílo hotovo), personální (zajištění náhradních prostor lékařům a odbornostem) a finanční (kolik bude dílo stát). Někteří radní reagovali na jednání zastupitelstva na tento náš racionální požadavek emotivně až zuřivě. Vzhledem k rizikům spojeným s jejich postupem je to absolutně nepochopitelné.

  Co chce koalice VLASTA?
  1. Koalice VLASTA požádala vedení MČ Praha 10 o posouzení obou variant zachování zdravotních služeb v Malešicích (rekonstrukce i novostavba), a to na základě studie proveditelnosti a studie nákladů.
  2. Koalice VLASTA žádá o posouzení rizik spojených s rekonstrukcí (zejména zbavování budovy od azbestu). Nelze vyloučit komplikace například se statikou objektu, které by mohly vést až k tomu, že plánovaný částečný provoz nebude možný.
  3. Koalice VLASTA oceňuje dialog vedení městské části s lékaři, vedoucí k dohodě o přemístění většiny lékařů do náhradních prostor (Bytový dům Malešice a další místa). Upozorňujeme ale, že v případě, že nastanou výše uvedené komplikace, bude třeba hledat další obecní nebytové prostory.

  Koalice Vlasta chce co nejkvalitnější zdravotní služby v co nejvíce vyhovujícím objektu v co nejbližším termínu.
   Přejeme si co největší komfort pro pacienty i pro lékaře a  minimální protahování celé věci. Je ovšem naší povinností upozornit na rizika, která ze současného postupu mohou vyplývat. Jedna z největších investičních akcí Prahy 10 v poslední době – odhadem jde minimálně o 135 milionů korun – si zasluhuje zvážení obou variant i všech rizik.

  Olga Richterová, místopředsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA (Piráti), členka Komise majetkové a nebytových prostor Rady MČ Praha 10
  Pavel Mareš, místopředseda zastupitelského klubu koalice VLASTA (KDU-ČSL), člen Výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstva MČ Praha 10

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.