Na úřední desce byl 2. února 2017 zveřejněn návrh rozpočtu MČ na tento rok. Navržený rozpočet je opravdu velkorysý: při stagnujících příjmech počítá s růstem běžných výdajů o téměř 10 % a s dvojnásobnými investicemi oproti loňskému plánu. Očekávané příjmy ve výši 928 mil. Kč nestačí na krytí navrhovaných výdajů (1 321 mil Kč) a je plánován schodek (384 mil. Kč). 

Hlavním problémem navrženého rozpočtu je podobně jako v minulých letech krytí častí běžných výdajů příjmy z prodeje majetku a nulová snaha vedení MČ přizpůsobit běžné výdaje běžným příjmům. Předložený rozpočtový výhled nezohledňuje výdaje nutné na budoucí provoz dnes navrhovaných investic. Dne 20. 2. byl na jednání Zastupitelstva MČ tento rozpočet schválen.

– Připravili jsme pro vás Průvodce tímto rozpočtem. 
– Zajímají vás pouze navržené výdaje? Projděte si je sami.
– Předložený návrh rozpočtu obsahuje investice za 573 mil. Kč – podívejte se na přehled jednotlivých investic.
– Běžné výdaje rostou o 10% oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. K růstu dochází ve všech kapitolách s výjimkou kapitoly Sociální věci.
– Výdaje na věcné dary při akcích pořádaných MČ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 o 3,2 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu na loňský rok.

ICT a služby, wi-fi a outsourcing

Správa počítačové sítě je pro fungování obecního úřadu záležitost zásadního významu – a současně představuje i nezanedbatelnou položku pro obecní rozpočet. V minulosti se jednalo i o možnost, jak peníze z obecního rozpočtu nejspíše vyvádět (pomocí outsourcingu, který nebyl kontrolován byť malým interním ICT týmem, a prostřednictvím nehospodárné smlouvy na provozování wi-fi).

Velkým úspěchem koalice Vlasta a především velkou úsporou peněz pro Prahu 10 je to, že po nevšedním boji o prodloužení nevýhodného outsourcingu ICT služeb k němu už nedošlo. V současnosti je postaven interní ICT tým úřadu (což je skvělé), a je třeba konsolidovat stav počítačů – na rok 2017 je plánováno vydat až 9.68 milionu Kč na nákup cca 415 počítačů, z toho „392 ks pro zaměstnance ÚMČ (z 399 zaměstnanců ÚMČ) a 23 ks pro učebny“, píše v odpovědi na náš dotaz příslušný odbor dne 16.2.2017. A jaké jsou důvody? Opět citujeme – „původní zastaralé (7-10let), nedostatečný výkon, poruchovost. Přesná technická specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběr. řízení. Cena zahrnuje PC, monitory, klávesnice, myši,licence k Microsoft Windows, podporu a záruku na 5let“. Za jediný, ale velmi podstatný nedostatek těchto plánů, považujeme neexistenci jakékoli pracovní skupiny či komise, kde by se právě přesná technická specifikace a další náležitosti podstatné pro výběrové řízení probíraly.

K tomu je třeba dodat, že v rozpočtu na r. 2017 je navrženo dalších 4,84 mil. Kč na disková pole. „Důvody-zastaralost (7let), nedostatečná kapacita bez možnosti rozšíření. Požadované parametry diskového pole: připojení do stávajícího infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, hrubá kapacita minimálně 175TB, parametry splňující nároky pro provoz databázových systémů a virtualizace souborových systémů. Přesná technická specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběrovému řízení. Předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku na 4 roky, služby spojené s instalací, zapojením a migrací dat“. Poslední plánovanou investicí v oblasti ICT je na rok 2017 nákup serverů, předpokládaná cena 1 697tis. Důvody jsou opět víceméně tytéž: „zastaralost -průměrná doba provozu serverů je 7 let, stávající servery jsou nekompatibilní s nejnovějšími verzemi sw a především jejich nedostatečný výkon“. Ovšem požadované parametry serverů, které budou určující pro cenu i funkci, opět nejspíš neprobíral nikdo mimo malý interní tým („připojení do stávající infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, 16 fyzických jader ve všech procesorech, parametry splňující nároky pro provoz minimálně 100 virtuálních serverů s databázovými systémy, souborovými systémy, elektronickou poštou a aplikacemi“). Zároveň je třeba dodat, že „předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku na 4 roky, služby spojené s instalací a zapojením“. Největší prostor pro snížení nákladů je z našeho pohledu v rozpočtové položce služby, kde podpora k sw licencím a k hardware má stát dalších až 9.6 milionů korun. 

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.