Zpráva koalice VLASTA o jednání k rozpočtu Prahy 10

Když profesor Drahoš zval lidi k prezidentským volbám, mimo jiné opakoval: „A já pevně věřím, že to nebude marné, nebude to marné, nebude to marné.“ Něco podobného si říkali zástupci koalice VLASTA Lucie Sedmihradská (nestr.) a Pavel Mareš (KDU-ČSL), když dorazili na jednání se zástupci dalších stran Zastupitelstva Prahy 10 o rozpočtu pro rok 2018. Bohužel: bylo to marné, bylo to marné, bylo to marné. Odpovědnost za nezvládnutý rozpočtový proces přitom leží zcela na koalici. Ta je držena pohromadě funkcemi v Radě, ale zároveň už zjevně nefunguje po lidské ani politické stránce. Tato okolnost by nestála za řeč, kdyby nešlo o rozpočet Prahy 10…

Shrňme, co se stalo. Pan starosta Novák (ČSSD) neměl připraveno, o čem se mělo mluvit. Diskutovat o několikáté variantě materiálu, na němž se není schopen dohodnout se svými koaličními partnery, nemělo smysl. Zastupitelé koalice VLASTA byli ochotni jednat nad nějakým finálním materiálem. Byli ochotní ostatní strany seznámit s našimi podněty k rozpočtu. Něco dokonce i stačili říci.

Jenomže místo faktické diskuse se spíše odehrály emočně nezvládnuté výstupy radního Hejla (bývalý člen ODS Praha 10) a radní Cabrnochové (SZ), kteří označili přizvaného ekonomického experta pirátů (jehož předtím starosta schválil jako účastníka jednání) za „veřejnost“ a odmítli s ním diskutovat. Je otázka, jestli jsou někteří členové vládnoucí koalice v tuto chvíli schopní se vůbec pozdravit. Rozumného rozhovoru o rozpočtu schopní zjevně nebyli.

Racionální a logické podle koalice VLASTA je stavět rozpočet, v němž se vyjma platů nebudou navyšovat běžné výdaje. Rozpočet, v němž se pečlivě, po jednotlivých položkách, zhodnotí, zda jsou navržené investice prioritní pro občany Prahy 10 a zda je reálné, že se letos skutečně zahájí jejich realizace. Rozpočet, v němž se bude pamatovat na rekonstrukce škol a školek, protože to je naší povinností. Rozpočet, v němž už nenajdeme nadbytečné položky, jako jsou oblíbené estrády politické reprezentace, inzerce v pochybných soukromých tiskovinách; rekonstrukce budov, u nichž přesně neznáme další využití, atd.

Jak to půjde dál, nevíme. Příslovečné klíče mají v rukou vládnoucí politici, nikoli úředníci ani opozice. Buď se rozpory zahladí, nebo se možná ještě vyostří. Čím déle se ale bude roztržka mezi radními prodlužovat, tím pravděpodobnější je, že jako městská část budeme fungovat v rozpočtovém provizoriu, bez řádně přijatého rozpočtu. Opozice nemůže dát bianco šek menšině, která by pak v Radě MČ rozhodovala o podstatných věcech silou nějakých 14 hlasů ze 40.

Každý, kdo bude s plným vědomím hlasovat pro rozpočet, se musí do hloubky seznámit s podklady, s variantami řešení, se strategickými investicemi i s jejich dopady na hospodaření v dalších 3 a více letech. Musí se o tom dohodnout ten, kdo pak s tímto rozpočtem povládne. Vzájemné dohadování přitom – zatím bezúspěšně – probíhalo jen v rámci rozpadající se vládnoucí koalice.

VLASTA v danou chvíli politickým stranám zastoupeným na radnici navrhne, aby se v zájmu občanů Prahy 10 konala častěji zastupitelstva s běžnou agendou (drobné prodeje, privatizace, zmocnění a další technické body). Alespoň hrst něčeho pozitivního proti té hromadě zoufalství, která převládá.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.