Klidné jarní vody na Solidaritě rozvířila debata o záměru hlavního města vybudovat – se souhlasem současného vedení Prahy 10 – multifunkční sportovní halu na hřišti u ZŠ Brigádníků.

Diskuse začala vášnivě na sociálních sítích. Postupně se ale uklidnila a proběhlo – i díky iniciativě zastupitelů koalice VLASTA – několik užitečných setkání všech zúčastněných stran. Původní návrh Florbalové školy Bohemians obsahoval vybudování nové haly a rekonstrukci zbylého prostoru pro outdoorové a volnočasové aktivity. Nové sportoviště by bylo k  dispozici sportovním klubům, místní škole, jejíž ředitelka o novou tělocvičnu velmi stojí, a široké veřejnosti.

Od nekomunikace k věcnému jednání

Totální absence komunikace ze strany vládnoucích komunálních politiků ale vyvolala vlnu nevole u obyvatel sídliště Solidarita. Ti nechtějí přijít o své veřejné hřiště, obávají se zhoršení dopravní situace a v neposlední řadě vnímají halu jako cizí prvek v zástavbě pocházející převážně z přelomu 40. a 50. let. Občané sepsali petici proti nové hale, představili vlastní vizi revitalizace celého pozemku a zorganizovali veřejnou debatu ve Strašnickém divadle.

Zde se jejich zástupci, reprezentanti Florbalové školy Bohemians i  přítomní komunální politici dohodli na vzniku pracovní skupiny, jež by chybějící vzájemnou komunikaci dohnala. Z probíhajících jednání a diskusí se rýsuje hned několik variant výstavby nové haly. Ať už na Solidaritě nebo na dalších místech Prahy 10. Důležité je vnímat a přijímat připomínky místních jako vážné a podstatné od počátku.

V koalici VLASTA považujeme za zásadní, že se celá situace uklidnila. Praha 10 i  Florbalová škola Bohemians si zaslouží novou sportovní infrastrukturu. Stejně tak si občané zaslouží férové a otevřené jednání ze strany vládnoucích politiků. Koalice VLASTA na férovosti a otevřenosti staví. Doufejme tedy v dobrý konec.

Garantem tohoto článku je Václav Vlček
tel:+420 267 093 335
email: vaclav.vlcek@praha10.cz