V minulých volebních obdobích se nejvíc „paseky“ nadělalo v posledních měsících a týdnech vládnutí Rady. Narychlo se schvalovaly veřejné zakázky, prodlužovaly se smlouvy atd. atd. Považujeme proto za užitečné informovat o tom, co se dělo 11. června na Zastupitelstvu.

  • Kvůli tvrdohlavosti komunistů, k nimž se přidala část koalice, se neschválili přísedící Obvodního soudu. Koalice VLASTA důrazně kritizovala, aby mezi členy soudního senátu byla i nadále Jana Čunátová, placená předsedkyně dnešního Kontrolního výboru Zastupitelstva, předlistopadová komunistická kádrová rezerva a po listopadu plagiátorka diplomové práce.
  • Zastupitelstvo schválilo vyšší počet zastupitelů pro příští volební období ze současných 40 na 45. My jsme chtěli zachovat současný počet kvůli předvídatelnosti a nezvyšování nákladů. Zásadní je, že volby chceme vyhrát! Je jedno, při jakém počtu zastupitelů. Odmítáme staré pořádky. Svěřte prosím bezradnou radnici do rukou zodpovědnější politické reprezentace!
  • Bez našich hlasů byl schválen i  Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2017. Jde o velmi špatnou vizitku dnešní koalice. Schválila se první část zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu – viz výše.
  • Neschválilo se zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci Kina Vzlet ve Vršovicích. Za dalších 37 milionů Kč bez DPH je tedy bude rekonstruovat firma VISTORIA, spojená s kontroverzním zbohatlíkem a  bývalým radním Prahy 10 Tomášem Hrdličkou. Aktivně jsme žádali o…
  • Zařazení informace o stavu zakázky rekonstrukce Polikliniky Malešice. Plánovaný termín dokončení rekonstrukce 31. 12. 2020 se bohužel jeví jako nerealizovatelný. Koalice nevyhověla.
  • Reakci starosty Nováka na pokračování spolupráce MČ Praha 10 s  Janem Čížkem, vydavatelem tiskoviny Praha 10 a kandidátem Okamurovy SPD v Praze. Peníze na inzerci v této tiskovině pocházejí od daňových poplatníků Prahy 10.
  • Informaci, zda se ve školkách dodržuje smlouva o výuce angličtiny a zda učitelé poskytují souhrnná i  dílčí hodnocení dětí uložená smlouvou.
  • Informace týkající se rekonstrukce radnice: časový výhled, vyhodnocení nabídek, informace pro občany. Tato koalice je nejen bezradná, ale i mlčící.
  • Bližší informaci k výběrovému řízení na firmy, které spravují byty v Praze 10. Proč byla zakázka opět zrušena (a my platíme ohromné peníze navíc)? Jak dlouho vše ještě potrvá?
  • Kroky týkající se případné trasy tramvaje v Malešicích. Co v této věci dělala Praha 10?

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.