Lidé bydlící na sídlišti Solidarita dobře vědí, na jak skvělém místě žijí.

Ústřední park má roli náměstí, které se každé odpoledne plní lidmi a stává se živým středem lokality. Atmosféra mezi řadovými domky je naopak poklidná a sousedská. Solidaritu musíme vnímat jako celek. Zásah na jednom místě se okamžitě projeví na místě jiném. Omezení dopravy v jedné ulici zvýší provoz v druhé. To je přece jasné, řeknete si. Tak proč neexistuje jasná představa o rozvoji Solidarity? Je záslužné řešit nové návrhy na úpravu parku – ale proč, když nevíme, co bude s dopravou…? Sportovní výbor Zastupitelstva hl. m. doporučil schválit záměr výstavby ohromné sportovní haly – ale proč si nepoložil otázku, co to tady udělá s parkováním… My doporučujeme, aby městská část Praha 10 diskutovala s obyvateli Solidarity o rozvoji celého území. Nejen o tom, jak rozvíjet park, ale i co udělat s hřištěm u ZŠ Brigádníků, co s „Barčou“, co s okolím Staré školy i Strašnického divadla. Přemýšlejme v souvislostech a navrhujme řešení, na kterých bude největší shoda. Jsme toho schopní?

Garantem tohoto článku je David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz