Po tom, co předvedla minulá vedení Prahy 10, hodnotíme rozpočet na rok 2019 jako umění možného. Zdědili jsme po nich tvrdý oříšek k rozlousknutí. Vysoký schodek – 771 milionů korun – je přímým důsledkem rozhodnutí minulého vedení radnice, jež v roce 2018 podepsalo smlouvy na investice v objemu více než 600 mil. Kč. V posledním roce vládnutí! Jak se pozná odpovědný hospodář? Podle běžných výdajů. Růst běžných výdajů navržený touto koalicí je nejnižší od roku 2016. Chováme se šetrně a odpovědně. Jsme však teprve na začátku velmi náročné cesty k lepšímu fungování MČ Praha 10. Vedení radnice se v roce 2018 opravdu „rozšouplo“. Rozjelo náročné projekty, aniž by zajistilo jejich dlouhodobé financování. Největší změna tedy spočívá v tom, že my své výdaje budeme chtít krýt příjmy. Odmítáme zacházet s jednorázovými příjmy z prodeje bytů jako s nevysychajícím zdrojem. Zajistíme, aby běžné výdaje městské části byly udržitelné. Začínáme se ihned starat o stovky dlouhodobě prázdných bytů i nebytových prostor. Zvelebíme je, aby městské části přinášely pravidelné peníze. Naší prioritou je otevřená radnice. Proto jsme návrh rozpočtu zveřejnili na webu www.praha10.cz a jednání Finančního výboru jsme otevřeli všem zastupitelům i veřejnosti. Inspirujeme se dobrými příklady ze zahraničí, kde má veřejné projednávání rozpočtu dlouhou tradici a účastní se ho desítky občanů. Bylo dobře a včas vidět, že věci nelakujeme narůžovo. Naopak každý mohl slyšet, že stav financí Prahy 10 není dobrý. Poučíme-li se z chyb minulosti, je větší šance, že se nám bude v Praze 10 dařit lépe.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, duben 2019.

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz