Koalice VLASTA nechce dál přešlapovat na místě a pouze přihlížet. Chceme zavést zóny placeného stání. Slibujeme si od nich na mnoha místech úlevu oproti současnému stavu. Parkování v Praze 10 se dlouho neřešilo. Problém tím nezmizel, naopak vyhřezl! Mají-li mít tzv. parkovací zóny smysl, musí být co nejspravedlivější. Chceme je ve všech ulicích, samozřejmě s výjimkou účelových komunikací a logicky i soukromých stání. Jen tak se k nám nepřesunou auta z okolních městských částí. Parkovací zóny chceme zavádět transparentně. Koalice projednává zavádění zón od března tohoto roku jak v orgánech Prahy 10, tak s představiteli Magistrátu. Ze zkušeností načerpaných v jiných městských částech víme, že modré, fialové ani oranžové zóny se obrazně řečeno nikdy nestanou růžovými. Individuální automobilová doprava ve velkoměstech vždycky podléhá určité regulaci. Žádné opatření nás nespasí. Je třeba dosáhnout rovnováhy a co největší harmonie mezi využíváním městské hromadné dopravy a dopravy individuální. My v koalici VLASTA klademe důraz na provázanost všech opatření. Musíme plně využít stávající kapacity placených stání. Je třeba vytipovat místa na výstavbu parkovacích domů. Zredukovat počet nepoužívaných vozidel. Naše ulice trápí velké množství autovraků, ale jejich odstraňování stojí v cestě těžkopádná legislativa, která nedovoluje u vraků skoro nic. Naše starostka a senátorka Renata Chmelová ve věci vraků koná a změna je na dosah. Ještě o jedno v záležitosti parkování prosíme: o pozornost a trpělivost.

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.