V otázce se skrývá háček a opozice to dobře ví. Ano, dotace a granty na sociální služby uděluje hlavní město Praha. Žádosti však nepodává vedení radnice, nýbrž příspěvková organizace Prahy 10 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). CSOP má vlastní vedení, disponuje vlastními pravomocemi a hlavně nese 100% odpovědnost za své hospodaření. A právě v CSOP došlo v listopadu 2019 k neomluvitelnému a násobnému selhání. Pan ředitel Richard Černý se svým ekonomickým týmem nepodal žádosti o dotace ani granty. Svádět to na přetíženost či cokoli jiného je úplně mimo.

Zajistit řádné financování je ZÁKLADNÍ povinností vedoucího organizace! Vedení radnice ihned odňalo řediteli CSOP prémie. Radní pro sociální oblast pan Kočí začal komunikovat se svým protějškem na hlavním městě, s paní Milenou Johnovou. Začala komplikovaná jednání. V prosinci jsme podle zpráv od pana Kočího mohli doufat v dobré zprávy a v to, že rozpočet nebude ohrožen. Bezprecedentní situace, delikátnost nesnadných jednání a mírný optimismus byly důvodem, proč projednání rozpočtu CSOP proběhlo tak, jak proběhlo.

Co bude dál? Pravidla pro udělování dotací jsou nepřekročitelná. Zajištění peněz jinými způsoby bude obtížné. Prostředky na pokrytí služeb v domovech seniorů, v pečovatelské službě i jinde přesto navzdory fatálnímu selhání ředitele CSOP zajistíme. Naše potřebné a seniory prostě nenecháme „ve štychu“. Podstatné změny ovšem musí nastat v CSOP. Pokud peníze získáme dodatečně, na magistrátu si musí být jisti, že v CSOP pracují kompetentní a hlavně svědomití lidé. O našich snahách a nápravných opatřeních v CSOP vás budeme pravidelně informovat. Ne vždy znamená mlčeti zlato.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2020.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz