V otázce se skrývá háček a opozice to dobře ví. Ano, dotace a granty na sociální služby uděluje hlavní město Praha. Žádosti však nepodává vedení radnice, nýbrž příspěvková organizace Prahy 10 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). CSOP má vlastní vedení, disponuje vlastními pravomocemi a hlavně nese 100% odpovědnost za své hospodaření. A právě v CSOP došlo v listopadu 2019 k neomluvitelnému a násobnému selhání. Pan ředitel Richard Černý se svým ekonomickým týmem nepodal žádosti o dotace ani granty. Svádět to na přetíženost či cokoli jiného je úplně mimo.

Zajistit řádné financování je ZÁKLADNÍ povinností vedoucího organizace! Vedení radnice ihned odňalo řediteli CSOP prémie. Radní pro sociální oblast pan Kočí začal komunikovat se svým protějškem na hlavním městě, s paní Milenou Johnovou. Začala komplikovaná jednání. V prosinci jsme podle zpráv od pana Kočího mohli doufat v dobré zprávy a v to, že rozpočet nebude ohrožen. Bezprecedentní situace, delikátnost nesnadných jednání a mírný optimismus byly důvodem, proč projednání rozpočtu CSOP proběhlo tak, jak proběhlo.

Co bude dál? Pravidla pro udělování dotací jsou nepřekročitelná. Zajištění peněz jinými způsoby bude obtížné. Prostředky na pokrytí služeb v domovech seniorů, v pečovatelské službě i jinde přesto navzdory fatálnímu selhání ředitele CSOP zajistíme. Naše potřebné a seniory prostě nenecháme „ve štychu“. Podstatné změny ovšem musí nastat v CSOP. Pokud peníze získáme dodatečně, na magistrátu si musí být jisti, že v CSOP pracují kompetentní a hlavně svědomití lidé. O našich snahách a nápravných opatřeních v CSOP vás budeme pravidelně informovat. Ne vždy znamená mlčeti zlato.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, únor 2020.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
tel:+420 777 867 009
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.