Vystoupení starostky Renaty Chmelové na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 15. 10. 2020 ve věci příprav nízkoprahového denního stacionáře s noclehárnou pro lidi bez přístřeší v Praze 10 (lokalita Malešické náměstí). Přes jasnou žádost o odložení rozhodnutí a seznámení veřejnosti i zástupců MČ s projektem byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy záměr schválen. Očekáváme nyní, že zanedbaná komunikace ze strany MHMP směrem k Praze 10 bude bezodkladně napravena.

Vážené zastupitelstvo,

vystupuji zde jako starostka MČ Praha 10 i jako senátorka daného obvodu a vlastně mě velmi mrzí, že tu vystupovat musím. Chci hned na začátku pojmenovat jádro toho, proč tu jsem.

Chci Hlavnímu městu pomoci s rozvojem služeb pro osoby bez domova a nezříkám se spravedlivého podílu na řešení této problematiky, který náleží Městské části, jíž jsem starostka. Tato možnost ale mně ani mým kolegům z Rady MČ Praha 10 nebyla dána!

O úmyslu rekonstruovat budovu v Malešicích za účelem zřízení nízkoprahového denního centra a jako noclehárny, se dozvídám z dotazů občanů Malešic, kteří to četli v médiích. Jednání s odpovědným radním naší městské části jsou odpovědnou osobou z Hlavního města navázána až v minulém týdnu. O využití budovy už během letošní zimy jako místa pro ubytování těchto lidí v případě mrazů se dozvídám na základě mých dotazů teprve před 2 dny.

Budu mluvit k věci a s vědomím, že lidem chudým, lidem bezprizorným, lidem bez domova a jistot, je třeba obzvláště v zimě pomoci. Nejsem alibistka a nikdy jste mne neslyšeli prohlašovat, že jsem pro řešení bezdomovectví, ale ať se to udělá jinde. Mluvme o decentralizaci, mluvme o síti menších zařízení — ale hlavní je o tom společně opravdu mluvit!!!

Takto, bez oznámení — s jistě tím nejčistším úmyslem — to ale dělat prostě nejde. My jsme otevřená radnice a předpokládám, že Rada hl. m. je též tělesem, které si zakládá na transparentnosti. Doufám také, jako v tomto případě, že si zakládáte na odvaze projednávat i méně populární opatření s těmi, kterých se to týká. 

Hájím tu občany Prahy 10, kteří mají vlastní rozum, vlastní schopnost volby, vlastní empatii, ochotu přijmout, co je třeba, ale které uráží, pokud se s nimi nemluví, pokud jsou odsunuti stranou. Neporazíme totiž populisty všeho druhu, když budeme používat metody “neseznámit, neinformovat, protlačit”! A to se tady stalo.

Žádám, abyste doprojednání tohoto bodu přerušili do termínu příštího zastupitelstva. Dejte nám šanci v reálném čase projednat tuto záležitost v Radě MČ a ve Výboru zdravotním a sociálním Zastupitelstva MČ Praha 10 tak, abychom se s tím seznámili a věc pochopili. Slibuji naši součinnost, náš konstruktivní přístup, nasazení úředníků a moji osobně.

Jen tak budou vypořádány nejen naše námitky, ale i náměty na zlepšení. Možná se Vám projednávání s veřejností zdá jako detail, na kterém nezáleží, ale na tom dle mne VELMI záleží. Možnost se zeptat, slyšet kvalitní odpověď, slyšet příklady dobré praxe odjinud, slyšet od odpovědných lidí jasnou vizi řešení problémů, které se vyskytnou. Možnost propojit Vaši vizi s naší vizí pro občany žijící v daném území. 

Váš dosavadní postup vidím jako nedůvěru, jako nedostatek víry v harmonickou spolupráci hlavního města a naší městské části – a jsem tím opravdu nemile překvapena. Způsob, jímž se dozvídáme tak důležitou věc, si nezadá se způsoby, které se v politice občas používají, ale čekala bych je úplně od jiných než od současné Rady hl. m.

Dejte přednost otevřenosti, dejte přednost vzájemné domluvě, spolupráci, kompromisu ve společné věci. Dejte prosím prostor místním občanům, aby nevznikla nedůvěra, která může vážně poškodit celou věc, jejich vztahy k hlavnímu městu a jejich důvěru ve spravedlivou veřejnou správu.

Pro dokreslení situace, bych ráda uvedla, že Praha 10 je v oblasti projektů ukončování bezdomovectví sama aktivní. Spolupracuje dlouhodobě s řadou organizací, které poskytují širokou škálu služeb na území MČ Praha 10, jako je např. Maltézská pomoc, Armáda spásy, Člověk v tísni, …  Jsme jednou z MČ, které dávají nejvíce financí na projekty v oblasti sociálních služeb v souhrnné výši 10 milionů Kč. Součástí je i podpora terénních programů pro osoby bez přístřeší. 

V létě tohoto roku jsme podali žádost o finanční podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na základě výzvy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29. 6. 2020. První projekt s názvem „Podpora řešení fenoménu bezdomovectví formou pracovní integrace a komplexního přístupu“ (Celkové náklady na projekt činí 4 301 600 Kč. Požadavek na dotaci je 2 778 700 Kč.) Druhý projekt s názvem „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“ (Celkové náklady na projekt činí 250 000 Kč. Požadavek na dotaci je 212 500 Kč).

Možnost podat žádost o městský byt byla otevřena nově i osobám bez přístřeší. V kategorii bytů se sociální prací jsme za rok fungování nových pravidel přidělili řadu bytů. Z toho byli právě i žadatelé z ubytoven či jiného zcela nevyhovujícího bydlení. 

V současné době finišujeme přípravy vypsání výběrového řízení na nového provozovatele nově zrekonstruovaného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Vršovicích. Tam předpokládáme také práci s dětmi, které jsou ohroženy bytovou nouzí. MČ Praha 10 tedy sama o sobě podniká řadu kroků k ukončování bezdomovectví a zlepšení situace osob v bytové nouzi na svém území. Vítáme tedy kroky magistrátu, které směřují stejným směrem. Nemůžeme však souhlasit s tím, že jsme

Závěrem bych chtěla říct, že když to jde společně zapojit místní komunitu do plánu na vznik kulturně-komunitního centra v areálu Malešického zámečku, tak věřím, že to půjde i s tímto projektem.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz